Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Advokaat Maaroosi süüasja arutamine jätkub jaanuaris
Tallinna linnakohus kuulas esmaspäeval tunnistajaid heausksetelt firmajuhtidelt ja eraisikutelt ligi 18 miljoni krooni väljapetmises süüdistatava Pärnu advokaadi Ilmo Maaroosi süüasjas ja jätkab nende kuulamist jaanuari lõpus.

Kohus kuulas esmaspäeval ära kaks kohtuistungile ilmunud tunnistajat ning määras järgmiste tunnistajate kuulamise 26. jaanuarile, ütles BNS-ile linnakohtu pressiesindaja.

Oktoobri alguses alanud protsessil taotles Maaroos (37) kohtult tulutult, et ta süüasja arutamine kinniseks kuulutataks.

Maaroos põhjendas kohtule istungite kinniseks kuulutamise vajalikkust sellega, et protsessil tuleb juttu tema klientide ärisaladustest.

Samas ei soostunud Maaroos nimetama ühtegi firmat või eraisikut, kelle ärisaladusi võidakse protsessil puudutada. "Tegemist on väga suurte äriühingutega väljastpoolt Eestit," märkis Maaroos.

Prokurör Kadri Välingu hinnangul polnud Maaroosi taotlus põhjendatud ning kohus jättis selle rahuldamata.

Pärast süüdistuse avaldamist ei tunnistanud Maaroos end kuritegudes süüdi. "Ei, kindlasti mitte," vastas Maaroos kohtu küsimusele, kas ta tunnistab end süüdi.

Süüdistuse järgi sõlmis Maaroos Heta Pärnu advokaadibüroo nimel investeerimislepinguid mitme firma ja eraisikuga, pealkirjastades need õigusabilepingutena.

Firmad ja eraisikud kandsid Maaroosi käsutuses olnud pangaarvetele summasid 100.000 kroonist kuni 1,5 miljoni kroonini, mille Maaroos süüdistuse järgi omastas.

Maaroos näitas oma klientidele ERGO Kindlustuses sõlmitud ametivastutuslepingu poliise, millega hüvitatakse varaline kahju kolmandatele isikutele ülempiiriga kolm miljonit krooni, mis on tekitatud Heta Pärnu advokaadibüroo poolt õigusabi osutades.

Maaroos jättis oma klientidele selgitamata asjaolu, et investeerimislepingute sõlmimine õigusabi lepingute nime all väljub Maaroosi kui advokaadi kutsetegevuse raamidest, mistõttu kindlustusfirma ei hüvita ekitatud kahju.

Süüdistuse järgi lõi Maaroos klientidele sellega vale ettekujutuse tagatise olemasolust ja väga madala riskiga investeeringust ning sai nii investeerimishuvilistelt firmadelt ja eraisikutelt kokku 17.975.000 krooni.

Maaroosiga sõlmisid investeerimislepingud ja kandsid talle raha üle firmad Logi-f, Martlet, RLT Invest, Metsahaldus, Ancolie, Vironia Invest, Agroskai, Pärnu Õlu, Pak Arengu, Strand Projekt, Suprema Securities, Rimess AD, VE Invest, Katinkulta Co Ltd, Sun Market ja kaks eraisikut.

Karistusseadustik näeb suureulatusliku kelmuse eest ette ühe- kuni viieaastase vangistuse.

Kriminaalasjas tsiviilhagejateks tunnistatud ettevõtted ja eraisikud on juba väljaspool kriminaalmenetlust tsiviilkohtupidamise korras Maaroosilt või advokaadibüroolt raha nõudnud. Valdavalt on need hagid rahuldatud tagaseljaotsustega, sest Maaroos pole kohtusse ilmunud.

Viimane kohtuasi, kus Heta Pärnu advokaadibüroolt, mille uus nimi on AB Maaroos & KO, tagaseljaotsusega raha välja mõisteti, oli samuti Tallinna linnakohtus.

Kohtuotsuse järgi peab advokaadifirma maksma OÜ-le Alvekor 333.247 krooni ja kohtukulude katteks ligi 30.000 krooni.

Pärnu maakohus on arutanud nõudeid Maaroosi ja tema advokaadibüroo vastu korduvalt ja kõik hagid rahuldanud. Suurim neist oli AS-i FKSM ligi 2,5 miljoni kroonine hagi, sest Maaroos ei tasunud firmale majaehituse eest.  BNS

29 November 2004
  Kommentaarid