Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Leedulased suhtuvad terroristidesse eestlastest leebemalt
Leedu elanikud suhtuvad terroristidesse tolerantsemalt kui lätlased ja eestlased, näitas 60 maailma riigis läbi viidud küsitlus.

70 protsenti eestlastest, 60 protsenti lätlastest ja 49 protsenti leedulastest polnud kas üldse või osaliselt nõus väitega, et terroristidel peaksid olema samasugused õigused kui teistel kurjategijatel.

Uuringus osalenud riikide elanikest leidis kaks kolmandikku ehk 62 protsenti, et terroristid ei vääri samasugust kohtlemist kui tavalised kurjategijad.

Samas kiidavad leedulased lähinaabritest enam heaks sõjategevust kui vahendit võitluses rahvusvahelise terrorismiga.

Väitega, et sõjategevus on efektiivseim viis võidelda terrorismiga, polnud nõus 56 protsenti eestlastest, 52 protsenti lätlastest ja 39 protsenti leedulastest.

Ka selgus uuringust, et leedulased on naabritest rahulikumad oma suhtumises üleilmastumisse.

Väitega, et globaliseerumine toob kaasa rohkem probleeme, kui neid lahendab, on nõus 62 protsenti eestlastest, 56 protsenti lätlastest ning 51 protsenti leedulastest.

Sõjategevust peab võitluses terrorismiga efektiivseks vahendiks 51 protsenti küsitletud riikide elanikest. Väitega, et üleilmastumine toob enam probleeme kui lahendusi, nõustus 56 protsenti.

Küsitluse "Rahva hääl 2004" viis juulist septembrini läbi küsitlusfirma Gallup International ning selles osales üle 50.000 inimese 60 maailma riigist.  BNS

10 Detsember 2004
  Kommentaarid