Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Keskerakonna volikogu taunis 2005. aasta riigieelarvet
Keskerakonna volikogu võttis laupäeval vastu avalduse, milles taunis teravalt järgmise aasta riigieelarvet, nimetades seda kahjulikuks lõviosale peredest.

Avalduse kohaselt surus koalitsioon 2005. aasta eelarve riigikogus läbi demokraatlikule riigile enesestmõistetavat parlamentaarset diskussiooni eirates.

Keskerakonna sõnul kasvab maksukoormus, kuigi valitsus väidab vastupidist. Opositsioonipartei hinnangul suureneb sisemajanduse koguprodukt (SKP) 5,9, kuid maksutulud 10,4 protsenti, sest vastukaaluks otsese maksu ehk tulumaksu alandamisele on kavandatud mitme kaudse maksu tõstmine. Lõpptulemusena kaotab sissetulekust ligi 90 protsent peredest, teatas erakond, lisades, et rakendatav maksu- ja palgapoliitika toob kaasa niinimetatud kahe Eesti probleemi märgatava teravnemise.

Opositsiooni hinnangul pole eelarve kulude pool suunatud ühiskonna praeguste sõlmpunktide lahendamisele. Sotsiaalse kaitse summade osakaalult SKP-s on Eesti Euroopa Liidu viimaste hulga, pensionide kasv on vaid 136 krooni ja halveneb puuetega inimeste olukord, loetles Keskerakond.

Avalduse kohaselt ei parane lastega perede olukord, kuigi sünnitoetuste suurendamise ümber tehakse suurt reklaami. Ebaõiglaselt suurte erisustega emapalgast võidab vaid mõni protsent kõigist sünnitajatest ja kuna peretoetuste kord muutub, kaotavad vaesemad pered veelgi, lisas opositsioonipartei.

Keskerakonna hinnangul haridusele suunatud summad tegelikult ei kasva ning õpilaste sõidukulude kompensatsiooniks, koolilõunateks, koolipiimaks ja muuks eraldatud raha ei kata tegelikke vajadusi. Samuti on jätkuvalt alarahastatud artsiabi, mistõttu süveneb kriis tervishoius. Selle väljenduseks on raskused kiirabi töös, arstijärjekordade lubamatu pikenemine, AIDSi ja narkomaania leviku laienemine ja muu selline.

Opositsioonipartei lisas, et tööpuuduse vähendamiseks eraldatud summasid on kavandatud kasutada ebaefektiivselt ning tööpuudus võib reaalselt suureneda. Samuti on alarahastatud tee-ehitus, eriti puudutab see kohalikke teid. Ka ei anna valitsus kohalike omavalitsuste õlgadele pandud kohustuste täitmiseks täit rahalist katet, lisas Keskerakond.

"On ilmselge, et sellise käriseva eelarve läbisurumisel riigikogu hoidus valitsus riigielu tähtsaima dokumendi sisulisest arutelust," seisab avalduses. "Eelarve koostamisel on suured summad jäetud lahti kirjutamata. Riigieelarve läbipaistmatus loob head eeldused maksumaksja raha mittesihipäraseks kasutamiseks ja korruptsiooniks."

Riigieelarve vastuvõtmist parlamendis venitanud Keskerakond lisas, et põhiseaduslikud katsed mõjutada riigikogus 2005. aasta riigieelarvet ei ole andnud tulemusi, kuigi fraktsioon seisis riigieelarve menetlemise käigus lõpuni Eesti inimeste põhivajaduste kaitsel.

Keskerakonna volikogu rõhutas, et 2005. aasta riigieelarve on ainult praeguse valitsuskoalitsiooni eelarve ja vastutus sellevastuvõtmise eest langeb selle autoritele ja läbisurujatele valitsuskoalitsioonis ning selle erakondadele Reformierakonnale, Res Publicale ja Rahvaliidule.  BNS

11 Detsember 2004
  Kommentaarid