Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Uuring: Eesti õpilastel on kõrgelt haritud vanemad
Rahvusvahelise uuringu kohaselt on paljudel Eesti koolilastel kõrgharidusega vanemad ja kodus raamatuid.

Rahvusvahelise matemaatika ja loodusainete haridustulemuslikkuse uuringu TIMSS kohaselt on eestlastel põhjust uhkust tunda haritud lapsevanemate üle: kõrgharidusega vanemad on 40 protsendil õpilastest ning ligi pooltel lastel on kodus üle 200 raamatu. Oma töölaud on kodus 93 protsendil õpilastest.

Uuringu rõõmustavad küljed on haridus- ja teadusministeeriumi hinnangul ka see, et teiste riikidega võrreldes pole Eesti õpilased matemaatikas ja loodusainetes kodutöödega üle koormatud ning neid aineid õpetatakse Eestis sisuliselt piisavalt heal rahvusvahelisel tasemel.

Ka ei kinnita rahvusvaheline uuring meil levinud väiteid koolivägivalla vohamisest.

Muret tekitab uuringu tulemuste puhul see, et Eesti õpilastel on kõige madalam enesehinnang, nad väärtustavad loodusaineid vähe ning õpetajad pole rahul õpilaste tulemustega ja nende suhtumisega õppimisse ja kooli varasse.

Samuti on problemaatilisena välja toodud see, et Eesti õpetajad ei naudi oma tööd, pole rahul vanemate osalusega koolielus, ei mõista kooliõppekava eesmärke ega ole rahul oma edusammudega õppekava täitmisel. Samuti on õpetajate vanuseline jaotus ebaühtlane.

Mõtlemapanevate tulemustena nimetab ministeerium seda, et Eestis on õpilastel paremad tulemused suurema õpilaste arvuga klassides ning heal majanduslikul järjel peres oodatatakse lapselt paremaid õpitulemusi.

Samuti ilmnes uuringust, et Eesti laste tulemused on küll väga head, ent õppimine on rõõmutu ja ilma sisemise motivatsioonita.

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) 2003 on üks rahvusvahelise haridustulemuslikkuse hindamise assotsiatsiooni IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) projektidest.

Uuringus vaadeldakse, kuidas on õpilased omandanud kirjapandud ja õpetatud õppekava, kuidas pakutakse õpilastele õpivõimalusi, mis tegurid seda mõjutavad ja kuidas õpilased neid võimalusi kasutavad.

Eelmisel aastal läbi viidud uuringus osales 49 riigi rohkem kui 360.000 neljanda ja kaheksanda klassi õpilast. Eestist osales uuringus 4040 kaheksanda klassi õpilast 154 koolist.  BNS

15 Detsember 2004
  Kommentaarid