Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Üüri piirmäärad kaovad jõuludeks
Üüri piirmäärad kaotav elamuseaduse muudatus hakkab kehtima teisel jõulupühal, 26. detsembril.

Riigikohtus põhiseadusega kooskõlas olevaks tunnistatud seadusemuudatus ilmus Riigi Teatajas neljapäeval ja see jõustub üldises korras ehk kümnendal päeval pärast avaldamist.

Riigikogus vastu võetud seadusemuudatus, mis võtab kohalikelt omavalitsustelt õiguse kehtestada üüri piirmäärad tagastatud elamutes asuvatele eluruumidele, pidi algselt jõustuma 1. septembril.

Kuid president Arnold Rüütel jättis seaduse välja kuulutamata põhjendusega, et see ei vasta sundüürnike õiguspärasele ootusele eluasemele. Riigikohus jättis 2. detsembril presidendi taotluse rahuldamata.

Riigikohtu otsuse kohaselt ei ole tagastatud elamute üürnikel kunagi olnud ega saa ka praegu olla õiguspärast ootust, et üüri piirmäärad jäävadki kehtima.

Riigikohus leidis, et kuna üürileandja peab üüri tõstmisel lisaks seaduse jõustumistähtajale arvestama ka üüri tõstmist reguleerivate võlaõigusseaduse sätetega, on ümberkorraldusteks jäetud aeg piisav.

Võlaõigusseadus seab üüri tõstmisele piirid, mistõttu ei ole üüride kohene ja järsk tõstmine võimalik, rõhutas riigikohus.

Peaminister Juhan Partsi sõnul tähendab riigikohtu otsus seda, et üks üleminekuperiood on läbi, Eesti elamusuhetes toimib edaspidi normaalne regulatsioon ja kõik Eesti elanikud on võrdses seisus.

"Üüri piirmäärade kaotamine ei tähenda seda, et omanikul on vaba voli üüri ülevaatamiseks kauboi kombel. Kohalikes omavalitsustes on olemas üürivaidluskomisjonid," on Parts öelnud.  BNS

16 Detsember 2004
  Kommentaarid