Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Euroopa Liidu justiits- ja siseministrite kohtumise peateemad on järgneva viie aasta tegevusprogramm ning rahastamisküsimused
28. - 29. jaanuaril Luksemburgis toimuval Euroopa Liidu (EL) justiits- ja siseküsimuste nõukogu mitteametlikul istungil tulevad siseministeeriumi vastutusalast arutusele EL sisejulgeolekuga ja politsei operatiivkoostööga seotud teemad, Haagi programmi tegevuskava ning justiits- ja siseküsimustega seotud tegevuste rahastamine aastatel 2007 - 2013.

Istungil arutatakse liikmesriikide vahelist teabevahetust nii politsei operatiivkoostöö, terrorismivastase võitluse edukuse kui EL sisejulgeoleku tagamiseks. Infovahetuse osas tuleb tagada andmevahetuse turvalisus ja täpsustada andmekaitset puudutavaid küsimusi. Infovahetuse tõhustamisel tuleb lähtuda otstarbekuse printsiipidest.

Istungil täpsustatakse Haagi justiits- ja siseküsimuste programmi rakendamise tegevuskava ja analüüsitakse prioriteete. Haagi programm kiideti heaks 2004. aasta novembris Euroopa Ülemkogus ning selle detailne tegevuskava kiidetakse heaks Luksemburgi eesistumisperioodi jooksul hiljemalt juunis 2005.

Eesti jaoks on programmi prioriteetideks Schengeni infosüsteemi (SIS II) ja viisainfosüsteemi (VIS) arendamine ja töölerakendamine hiljemalt 2007. aastaks, ühtse Schengeni õigusruumi võimalikult kiire rakendamine kõikides EL liikmesriikides ning EL välispiiri valve ühtsete rahastamispõhimõtete väljatöötamine.

Siseministeeriumi esindavad Luksemburgis regionaalminister siseministri ülesannetes Jaan Õunapuu, ministeeriumi välissuhete ja eurointegratsiooni osakonna juhataja Natalja Mjalitsina ning siseküsimuste atasee Eesti alalises esinduses Euroopa Liidu juures Klen Jäärats.

VNL-Online
27 Jaanuar 2005
  Kommentaarid