Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Tööturuameti projekt koolitab 3750 töötut
Tööturuamet on alustanud koolitusi töötute väljaõppeks Euroopa Sotsiaalfondi poolt kaasfinantseeritava Tööturuameti tsentraalse koolitusprojekti kaudu, milles osaleb 3750 töötut. Koolituste pikkus kestab, sõltuvalt erialast, kahest nädalast kuue kuuni.

Tööturuameti tsentraalses koolitusprojektis osalevad Harjumaa-, Hiiumaa-, Järvamaa-, Läänemaa-, Põlvamaa-, Pärnumaa-, Raplamaa-, Saaremaa-, Tallinna-, Valgamaa-, Viljandimaa- ja Võrumaa Tööhõiveamet. Koolitused on suunatud eelpool nimetatud maakondade töötutele.

Projekti käigus on planeeritud koolitused järgmistes mahtudes:
• arvuti A-O 1-7 – 285 inimest,
• ehitus – 325 inimest,
• elektriku pädevus – 155 inimest,
• ettevõtluskoolitus – 205 inimest,
• hotelliteenindus/ kelneri, ettekandja koolitus – 155 inimest,
• keevitamine – 205 inimest,
• massaa˛ – 65 inimest,
• meremeeste täiendõpe – 215 inimest,
• metalli valdkond – 105 inimest,
• mootorsõiduki juhtimine – 525 inimest,
• müüja – 295 inimest,
• puidu valdkond – 190 inimest,
• toimetulekukoolitus – 835 inimest,
• toitlustus (kokk, pagar-kondiiter) – 185 inimest.

Erialade valik on tehtud Tööturuameti poolt tööhõiveametitest eelnevalt laekunud info põhjal.
Koolitused toimuvad üle Eesti. Koolitusel osalemiseks tuleb töötul täita vastav sooviavaldus oma piirkonna tööhõiveametis. Sobiva koolituse toimumisel kaugemal kui 30 km kompenseeritakse töötule majutus- ja transpordikulud. Vajadusel saavad koolitatavad koolitusajaks ravikindlustuse (ravikindlustus tähendab töötule ravikindlustuskaitse tagamist praktika ajaks, kui tal kehtivat haigekassakaarti ei ole) ning tulenevalt erialast hüvitatakse meditsiinilise kontrolli kulutused. Projekti kulul organiseeritakse ka pereliikme hooldamine, kui koolitataval lasub kohustus hoolitseda pereliikme eest.

Täpsemat infot Tööturuameti tsentraalse koolitusprojekti poolt pakutavate koolituste kohta saab projektis osalevatest tööhõiveametitest.

Euroopa Sotsiaalfond (ESF) on Euroopa Liidu struktuurifond, mille eesmärgiks on tööhõive tõstmine läbi inimressursi arendamise.

Meetme 1.3 "Võrdsed võimalused tööturul" üldine eesmärk on töötuse ning seeläbi ka vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse laiaulatuslikum ja tõhusam ennetamine ja leevendamine ning sotsiaalse kaasatuse suurendamine.

Meetmes 1.3 on kogu toetuste maht Euroopa Sotsiaalfondist 2004 - 2006. aastal kokku 413,6 miljonit krooni. Eesti riik peab panustama 104 miljonit krooni.
31 Jaanuar 2005
  Kommentaarid