Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Riigikohtu esimees: kohtusüsteemi areng tuleb lahutada täitevvõimust
Riigikohtu esimees Märt Rask rõhutas täiskogul peetud ettekandes kohtunikele, et kohtusüsteemi areng tuleb nii sisuliselt kui ka vormiliselt lahutada täitevvõimust. "Tuleb ausalt ja ühemõtteliselt sätestada, et justiitsministri valitsemisalas on registriasutused ja muud justiitshalduse osad, kuid sinna ei kuulu esimese ja teise astme kohtud."

Rask leidis, et kohtunikud peavad ise saama omavalitsusorganite kaudu otsustada nii eelarveliste vahendite jaotuse küsimusi kui ka kohtunike töökoormuse, koosseisuliste kohtade ja teiste kohtuhalduse küsimuste üle.

Iseseisva kohtuhalduse tekke eelduseks on justiitshalduse ja kohtuhalduse eelarvete lahutamine. M. Raski sõnul on lihtsaim mudel selleks poliitiliste jõudude kindel kokkulepe, mille kohaselt tuleks Eesti õigusemõistmist rahastada analoogiliselt kaitsekulutustega: kindla protsendi ulatuses SKP-st.

M. Rask tundis muret ka ettevalmistusteenistuse edukalt läbinud kohtunikukandidaatide pärast, keda tiheda konkurentsi tõttu ühele kohtukikukohale ei valita kohtunikuks. Ettevalmistuse peale kulutatud raha ja aeg on tühja jooksnud, kui kohtunikukandidaadid ei leia tööd kohtusüsteemis. Et kohtusüsteem ei kaotaks väärtuslikke inimesi, vajavad M. Raski sõnul korrastamist kohtunikukandidaatide ettevalmistussüsteem, konkursside ja julgeolekukontrolli läbiviimise kord ning põhimõtted.

Kohtunike täiskogu valis uuteks koolitusnõukogu riigikohtunikest liikmeteks Jüri Ilvesti ja Tambet Tampuu. Koolitusnõukogu riigikohtunikust asendusliikmeks valiti Julia Laffranque.

Kohtunike täiskogusse kuuluvad kõik Eesti kohtunikud (245). Riigikohtu esimees on täiskogu juhataja. Kohtunike täiskogu koguneb kord aastas, veebruari teisel reedel.

Kohtunike täiskogu valimistulemused

Kohtute haldamise nõukoda
I aste
Liikmeks valiti Donald Kiidjärv ja Helve Särgava. Asendusliikmeks valiti Hurma Kiviloo.
II aste
Liikmeks valiti Ago Kutsar ja Malle Seppik. Asendusliikmeks valiti Merike Toomet.

Distsiplinaarkolleegium
I aste
Valituks osutusid Aili Maasik, Igor Pütsep, Ingeri Tamm, Katrin Saar, Eha Popova.
II aste
Valituks osutusid Maili Lokk, Mati Kartau, Jüri Paap, Ulvi Loonurm, Merike Toomet.

Kohtunikueksamikomisjon
I aste
Valituks osutus Mai Saunanen.
II aste
Liikmeks valiti Lauri Madise. Asendusliikmeks valiti Eeva Levina.

Prokuröride konkursi- ja atesteerimiskomisjon
Liikmeks valiti Rubo Kikerpill. Asendusliikmeks valiti Liivi Loide.

Koolitusnõukogu
I aste
Liikmeks valiti Margit Jõgeva ja Tiia Mõtsnik. Asendusliikmeks valiti Tiiu Hiiuväin.
II aste
Liikmeks valiti Priit Pikamäe. Asendusliikmeks valiti Mare Merimaa.
III aste
Liikmeks valiti Jüri Ilvest ja Tambet Tampuu. Asendusliikmeks valiti Julia Laffranque.

Advokatuuri aukohus
Valituks osutusid Ande Tänav ja Katre Poljakova.

Advokatuuri kutsesobivuskomisjon
Valituks osutusid Gaida Kivinurm ja Koidula Laurisaar.

Prokuröride distsiplinaarkomisjon
Valituks osutus Andrus Miilaste.

VNL-Online
14 Veebruar 2005
  Kommentaarid