Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Lennuõnnetuste ja -intsidentide peamine põhjus on pilootide hoolimatus
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis koostatud 2004. aasta lennuohutuse ülevaate kohaselt registreeriti mullu Eestis 32 lennuintsidenti ja kuus lennuõnnetust, millest kaks olid traagiliste tagajärgedega. Sagenenud lennuõnnetused osutavad üldisele õhusõidukite käitajate distsipliini langusele.

Kõik möödunud aastal registreeritud lennuõnnetused toimusid üldlennunduses - st mitte reisijate, posti või lasti veol. Nelja Eestis aset leidnud lennuõnnetuse tagajärjel hukkus kaks ja raskeid kehavigastusi sai üks inimene. Väljaspool Eestit toimus kaks lennuõnnetust, milles keegi kehavigastusi ei saanud ja nendes osalesid kehtivate lennunduslubadega välisriikide kodanikud.

Kui Aafrikas lennukiga An-28 toimunud lennuõnnetus välja arvata (selle õnnetuse põhjuste kohta puuduvad seni usaldusväärsed andmed), oli kõigi toimunud õnnetuste ühiseks nimetajaks inimlik eksimus ja täpsemalt piloodi viga. Samuti eirati lennu sooritamiseks sätestatud seadusandliku regulatsiooni nõudeid, mis väljendus eelkõige pilootide enesekeskselt kõikelubavas hoiakus. Kõigi nelja Eestis toimunud õnnetuse puhul oli määravaks põhjuseks kontrolli kaotus õhusõiduki juhtimise üle.

Lennuohutuse ülevaates jõutakse järeldusele, et viimasel ajal sagenenud lennuõnnetused ja mitmed intsidendid osutavad üldisele õhusõidukite käitajate poolsele distsipliini langusele.

Harrastuspiloodid on pahatihti nõus võimaliku väärteomenetluse korras määratud rahalise trahvi ära maksma ja nõuete eiramist jätkama. Sellisteks puhkudeks tehakse ülevaates soovitus lennunduses uuesti rakendada väärteomenetlusena määratavat eriõiguse peatamist või äravõtmist. Lennureeglite täitmise ja lennudistsipliini küsimustele tuleks rohkem tähelepanu pöörata juba piloodikoolituse käigus ning kujundada rikkumiste suhtes tauniv hoiak.

Raportis soovitatakse muu hulgas pöörata senisest enam tähelepanu lennundusvaldkonda reguleeriva seadusandluse kättesaadavusele ja selgitustööle.

Ühtlasi tuleb paremini korrastada lennutegevuse statistikat, eriti Eesti tsiviilõhusõidukite registrisse kantud õhusõidukite äritegevuse tunnustega käitamisest välismaal. Näiteks on eraõhusõidukina registreeritud üks lennuk An-2 juba üle poole aasta mingit lennutegevust sooritamas Aafrikas ja nii võib varsti jälle laekuda kõrvalisest infoallikatest teade Eesti registritunnustega õhusõidukiga seotud intsidendist.

Seoses NATO õhusõidukite sagenenud lendudega Tallinna lennujuhtimispiirkonnas tuleks täpsemalt seadusandlikult sätestada kaitseväe õigused ja kohustused õhuruumi kasutamisel.

Lennuohutuse ülevaate koostas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi lennuõnnetuste uurimisega tegelev kriisireguleerimise osakond.

2004. aasta lennuohutuse ülevaate täistekst: http://www.mkm.ee/index.php?id=2134
16 Veebruar 2005
  Kommentaarid