Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Säästvat metsandust tähtsustatakse üle maailma
Lõppenud nädalal toimus Roomas ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni metsanduskomitee (FAO Committee on Forestry) 17. istung, mis keskendus säästva metsanduse arenguvõimalustele. Vahetult enne istungit kohtusid Roomas üle maailma metsanduse eest vastutavad ministrid. Kohal viibis üle saja riigi esindaja.

Ministrite kohtumisel käsitletud teemad kinnitasid riikide jätkuvat vajadust tegeleda metsade ja nendega seotud väärtuse säilitamise ja selleks säästlikku metsandust puudutavate rahvusvaheliste kokkulepete tugevdamisega. Rõhutati metsade panust inimheaolu tõstmisel.

Kohtumisel vastuvõetud deklaratsioonis võtsid osalejad endale kohustuse parendada metsapoliitika ja majanduse koordinatsiooni keskkonna ja sotsiaalpoliitika vahel eesmärgiga suurendada metsamajanduse panust säästvasse arengusse.

"See, et sada metsanduse eest vastutavat ministrit tunnevad muret ja püüavad leida oma riigis lahendusi metsade säästvaks kasutamiseks ning majandamiseks, näitab, et Eesti on oma uue metsaseaduse eelnõuga õigel teel," ütles keskkonnaminister Villu Reiljan. "Meie metsaseaduse eelnõu on suunatud just säästva metsanduse edendamisele. Seda eesmärki kannavad endas eelnõusse sisse kirjutatud metsauuenduse tagatisraha, raie vanuste reguleerimine, metsamajanduskavade nõue jt säästva metsanduse hoovad," selgitas minister.

Nädala jooksul toimunud istungitel arutati lisaks eeltoodule veel metsandust käsitlevate rahvusvaheliste institutsioonide tööd, metsatulekahjudega seonduvat, puidu kasutamist energeetikas, infokogumist jt teemasid.

Üldiste trendidena tõdeti, et arenenud maade metsamajanduse tulusus väheneb jätkuvalt ja keskkonnakaitseline roll suureneb. Tulusust vähendab ka puidukiu taastuvkasutuse suurenemine tingimustes, kus iga-aastasest juurdekasvust kasutatakse keskmiselt vaid 60%. Puidutoodete nõudlus kasvab Aasias koos puidutootmiseks istutatud metsade pindala suurenemisega. Aafrikas toimub metsade pindala vähenemine. Metsandus areneb jõudsalt ka Ladina-Ameerika riikides, kus metsatööstuse areng käib käsikäes istutatud metsade pindala suurenemisega.

ÜRO viienda metsandusfoorumi (UNFF) põhiteema, metsandust käsitleva õiguslikult siduva instrumendi vastuvõtmise osas oli metsanduskomitee raport neutraalne.

Järgmine ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni metsanduskomitee istung toimub kahe aasta pärast taas FAO peakorteris Roomas.

VNL-Online
21 Märts 2005
  Kommentaarid