Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Vaid veerandil soomlastest Eestis käimata
Eestis on käinud kolm neljandikku Soome täiskasvanud elanikkonnast, kusjuures veidi üle poole soomlastest on Eestis käinud vähemalt kolm korda, selgus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) tellimusel läbi viidud uuringust. EAS Turismiarenduskeskuse tellimusel uuriti Soomes tuhande 15-79-aastase inimese huvi Eestisse reisimise vastu. Kogu Soome elanikkonda esindava uuringu viis läbi TNS Gallup OY.

Enam kui pool vastanutest (56%) pidas väga või üsna tõenäoliseks lähemal kolmel aastal Eestisse puhkusereisile tulekut. Rohkem oli neid Eestis tihedamalt käinud sihtgruppide hulgas: kõrgema hariduse ja sissetulekuga ning Eestile lähemal asuvate piirkondade elanike hulgas. Mida enam oli vastaja Eestis käinud, seda tõenäolisemaks ta pidas ka lähemal kolmel aastal Eestisse puhkusereisile tulekut. Neist, kes pole Eestis kunagi käinud, pidas lähemal kolmel aastal siia puhkusereisile tulekut tõenäoliseks veerand, Eestis üle viie korra käinutest aga koguni 85%. Eestis käinud vastajatest 2/3 sooviks uuesti Eestisse tulles külastada uusi sihtkohti ja vaid 17% eelistaks juba külastatud kohti.

Eesti külastamist mõjutab kõige rohkem elukoht: mida lähemal Eestile, seda suurem osa elanikkonnast on Eestis käinud ja seda rohkem kordi on nad Eestit külastanud. Kui Lõuna-Soome elanikest 73% on Eestis käinud vähemalt kolm korda, siis Põhja-Soome elanikest 61% ei ole kunagi Eestis käinud.

93% vastanutest nõustus täielikult või osaliselt väitega, et Soome turistil on lihtne Eestisse reisida. Umbes kolmveerand vastanutest arvas, et Soome turistid on Eestis teretulnud, et Eesti turismiteenuste hinna-kvaliteedi suhe on hea ja et Eesti pakub soomlastele huvitavaid vaatamisväärsusi ja ajaveetmisvõimalusi. Need on tegurid, mida võib soomlaste silmis Eesti kui reisisihi tugevateks külgedeks pidada. Eesti nõrgemateks külgedeks on aga turismiinfrastruktuur ja turvalisus. Viimase suhtes on suuremad eelarvamused neil, kes pole Eestis käinud.

Veidi üle poole kõigist vastanutest nimetas huvipakkuvaks SPA-puhkust ja veidi alla poole Balti riikide ringreisi. Ühepäevasest laevareisist on väga või üsna huvitatud 44% vastanutest, eriti need, kes pole Eestis käinud või on siin käinud ühe korra. Autoringreisist Eestis ja maapuhkusest oli huvitatud umbes kolmandik vastanutest.

Ligi 70% vastanutest nimetas Eestisse reisides väga või üsna olulisteks looduslikult kauneid kohti ja 57% soodsaid ostuvõimalusi. Nooremad inimesed, eriti 15-24-aastased on teistest rohkem huvitatud restoranidele, ostudele ja ööelule orienteeritud ühe- või mitmepäevastest reisidest Tallinna või ka teistesse linnadesse. Üle 35-aastased nimetasid aga ülekaalukalt kõige rohkem looduskauneid kohti.

Mida vanemasse vanusegruppi vastajad kuuluvad, seda rohkem on nad huvitatud ka kultuuriürituste, näituste ja mõisahoonete külastamisest. Näiteks nii kultuuriürituste kui mõisahoonete külastamisest huvitatuid on üle 50-aastaste seas umbes kaks korda rohkem kui alla 35-aastaste seas. Ravi- ja iluteenustest on huvitatud eelkõige 50-64-aastased naised, aktiivsetest harrastustest 35-49-aastased.

EAS - VNL-Online
30 Märts 2005
  Kommentaarid