Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Ellu astuvad noored peavad saama tuge
Sotsiaalministeerium leiab, et lastekodus elavatele täisealiseks saavatele inimestele noortekodude loomine uue institutsioonina pole otstarbekas. Küll aga on oluline tagada noortele tugi kuni nad on valmis iseseisvasse ellu astuma.

Üle 18-aastaste lastekodus elavate noorte puhul jätkab riik ülalpidamiskulu katmist juhul kui nad õpivad kutseõppeasutuses ja gümnaasiumis selle nominaalse õppeaja lõpuni. Alates käesolevast aastast laieneb see ka rakenduskõrgkoolis või bakalaureuseõppes ülikoolis õppides. Seda just selleks, et noortel ei katkeks juba alustatud haridustee ning noorel oleks võimalik omandada haridus ning olla seeläbi konkurentsivõimeline tööjõuturul ja iseseisvas elus.

Tänases Postimehes ütleb Meelis Kukk: „Sotsiaalministeeriumi seisukoht on, et noortekodusid pole vaja, aga lastekodust lahkuval verisulis inimesel on väga raske sulanduda reaalsesse maailma.“ Ministeerium ei toeta tõesti lastekodust elluastuvatele lastele eraldi institutsiooni loomist, kus kõik elanikud oleksid ainult noored ellu astujad.
Eesmärk ei ole jätta noored ilma toetuseta, vaid luua paremad võimalused neile integreerumiseks tavaellu. Selleks peame oluliseks, et elluastuvale noorele võimaldatakse oma elamispind ning tugiisik, kes käiks perioodiliselt külas ja suunaks ning aitaks teda iseseisvas elus. Samuti on oluline, et noor saaks juba lastekodus hea ettevalmistuse iseseisvaks eluks.


Katrin Pärgmäe
Sotsiaalministeerium
30 Märts 2005
  Kommentaarid