Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Töötlevas tööstuses olulisi muutusi ei toimunud
Töötlevas tööstuses suurenes tootmismaht eelmise aasta veebruariga võrreldes 10,2% (tööpäevade arvuga korrigeeritult 8,1%). Arengud töötlevas tööstuses olid sarnased viimastele kuudele. Tootmismahtude kasvule aitasid võrdselt kaasa nii suurenenud sisenõudlus kui kasvanud müük välisturgudele.

Toiduainetööstuses suurenes tootmismaht aastaga 3,3%. Pärast Euroopa Liiduga liitumist toimunud hüpet piimatoodete ekspordi osas on müük välisturgudele langemas taas aastatagusele tasemele. Veebruaris oli piimatoodete tootmine 7% väiksem kui aasta tagasi. Samas on hästi läinud lihatööstustel (tootmise kasv 8%) ja jookide tootmises. Jookide tootmine suurenes aastaga 34%, mis tulenes nii ekspordi kasvust kui ka väliskülastajate arvu ja nende poolt ostetud kaubakoguste suurenemisest.

Madalseis jätkus rõivatööstuses, kus tootmismaht jäi 19,4% väiksemaks kui aasta tagasi. Tootmise languse põhjuseks on tugevast konkurentsist tingitud müügimahtude vähenemine välisturgudele.

Jätkuvalt iseloomustasid kõrgemad kasvunumbrid elektrimasinate ja aparaatide (kasv võrreldes 2004. aasta veebruariga 48%) ning sideseadmete tootmist (kasv 110%). Tootmismahtude kasvule on aidanud kaasa eksporttellimuste suurenemine, samuti on Eestisse toonud oma tootmist üle ja laiendanud tegevust mitmed Skandinaavia riikide ettevõtted.

Tootmismahud on kiirelt kasvanud ka ehitusega seotud tegevusaladel - ehitusmaterjalide tootmises (33%), metallitoodete tootmises (30%). Puidutööstuses on aasta alguses valitsenud paigalseis, mis on teatud määral mõjutatud tormikahjustuste likvideerimisel tekkinud puidu töötlemise kasvust Skandinaavias.

Ettevõtete hinnangul on oodata lähikuudel tootmismahtude suurenemist. Eesti Konjunktuuriinstituudi küsitluse kohaselt olid prognoosid optimistlikumad kui eelmise aasta alguses peaaegu kõigis tööstusharudes. Nõudluse kasvust tulenevalt soovitakse ka töötajaid juurde palgata. Negatiivsem nägemus valitseb vaid õmblustööstuses, mis seisab vastamisi järjest tiheneva konkurentsiga Hiina poolt.
31 Märts 2005
  Kommentaarid