Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Siseministeerium korraldab maavalitsustele kriisireguleerimise koolituse
Täna, 7. aprillil, viivad siseministeeriumi kriisireguleerimisbüroo ja päästeameti spetsialistid läbi koolitusseminari maavalituste esindajatele. Seminari käigus antakse maavalitsustele praktilisi juhiseid riskianalüüside tegemiseks ja kriisireguleerimisplaanide koostamiseks.

“Vaatamata sellele, et valitsus andis hea hinnangu jaanuaris tormituultest ja tõusuveest põhjustatud hädaolukorra lahendamisele, ilmnes et kõigis maakondades on vaja üle vaadata ja uuendada maakondlikud riskianalüüsid ning kriisireguleerimisplaanid,” ütles siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler Kalev Timberg.

“Oluline on tagada kõigis maakondades ühtlaselt kvaliteetne hädaolukorraks valmisoleku planeerimine. Täna siseministeeriumis toimuva koolitusseminari eesmärk ongi tõsta maavalitsuste esindajate teadlikkust ning arutada edasist töökorraldust maakondades riskianalüüside ja kriisireguleerimisplaanide koostamisel,” lisas Timberg.

Koolitusel antakse lisaks praktilistele nõuannetele ülevaade Eesti kriisireguleerimissüsteemist ning kriisireguleerimisalastest prioriteetidest aastal 2005. Maa- ja linnavalitsuste esindajatele selgitavad kriisireguleerimise temaatikat siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler Kalev Timberg, kriisireguleerimisbüroo nõunikud Tuuli Tang ja Arvi Uustalu ning päästeameti kriisireguleerimise osakonna juhataja Jaan Tross.

Koolitusest võtavad osa kõikide maavalitsuste ning Tallinna ja Tartu linnavalitsuse esindajad.

Vastavalt siseministri käskkirjale peavad maavalitsused 1. oktoobriks 2005 esitama siseministeeriumi kriisireguleerimisbüroole maakonna riskianalüüsi kokkuvõtte ning kriisireguleerimisplaani.

Katrin Vides
07 Aprill 2005
  Kommentaarid