Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

EL transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu - Luksemburg, 21. aprill 2005
Neljapäeval, 21. aprillil toimub Luksemburgis järjekordne Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu.

Nõukogul on muuhulgas arutlusel Eurovignette direktiivi eelnõu, mis käsitleb raskeveokite maksustamist teatud infrastruktuuri kasutamise eest. Eelnõu eesmärk on suunata tollidest tulenevad vahendid parematesse ja ohutumatesse teedesse. Samuti on eesmärgiks teostada ka mõningal määral transpordi nõudluse juhtimist suunamaks enam transpordivoogusid teedelt keskkonnasäästlikumatele raud- ja veeteedele.

Eestis ei ole hetkel tasuline teekasutus päevakorras, kuna elanikkonna ja ettevõtluse täiendav maksustamine pole sotsiaal-poliitilisest aspektist ja majanduse taseme hetkeseisu arvestades otstarbekas. Teema on oluline eelkõige Kesk-Euroopa tiheasustusega transiitmaades. Direktiivi rakendamine mõjutaks Eesti logistikafirmasid, kes neid riike läbides peaksid teede kasutamise eest rohkem maksma.

Homme on istungi päevakorras eesistujamaa Luksemburgi poolt väljapakutud kompromissettepanek. Eelnõusse on tehtud palju parandusi, mis on muutnud selle enamusele liikmesriikidest vastuvõetavaks. Eesti jaoks on aga endiselt problemaatiline, et üheselt ei ole fikseeritud teede tasulisest kasutusest tuleneva täiendava tulu suunamine teedevõrgu rekonstrueerimisse ja läbilaskevõime suurendamisse. Ilma selle eesmärgi selge sõnastuseta ei ole tagatud maanteetranspordi ja keskkonnaohutuse olukorra paranemine, mis kompenseeriks teedekasutusest tulenevat logistiliste kulude kasvu Euroopa Liidu riikides.

Liikmesriikide viimased seisukohad lubavad eeldada poliitilise kokkuleppe saavutamist direktiivi heakskiitmisel. Eesti on esindatud täieõiguslikult Eesti alalise esindaja Tiit Naberi näol. Eestil on kavas oma seisukohtade kajastamiseks sõnavõtt.

Lisaks Tiit Naberile osalevad ministeeriumist transpordi ja transiidi teenindamise asekantsler Andres Tint ning ministeeriumi esindajad Eesti Alalisest Esindusest Euroopa Liidu juures. Ministeeriumi ekspertide kohalolek tagab sisulistes aspektides Eesti huvide igakülgse kaitse ka juhul kui eesistuja peab vajalikuks hääletuse korraldamist. Minister teeb otsuse oma osaluse kohta täna õhtul. Samal ajal on ministeeriumi eksperdid esitanud arvamuse, mille kohaselt ei ole ministri osalus hädavajalik kuna diskussiooni põhiküsimustes ei avata.

Lennundusküsimustest tulevad arutlusele Euroopa Ühenduse välissuhted lennundussektoris ning lennureisijate õiguseid sätestav Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse eelnõu. Kõnealune dokument käsitleb lennureisijate teavitamist opereeriva lennufirma kohta ja julgeoleku alase teabe edastamist liikmesriikide poolt. Arutatakse ka Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse eelnõu, mis käsitleb liikumispuudega isikute õigusi lennureiside ajal.

Arutuse all on ka Marco Polo II programm, mille eesmärgiks on pakkuda ühenduse finantsabi kaubavedude süsteemi keskkonnaalase mõju leevendamiseks. Päevakorras on ka raudtee kolmanda paketi arutelu, mis sätestab raudteetranspordi kvaliteedinõuded.
20 Aprill 2005
  Kommentaarid