Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Euroopa Liidu kodaniku passe hakatakse välja andma 1. augustist 2005
Täna, 21. aprillil, otsustas Vabariigi Valitsus lükata edasi Euroopa Liidu kodaniku passi ühtsele vorminõudele vastava Eesti kodaniku passi väljaandmine 1. augustiks 2005. Algselt oli uute passide väljaandmine planeeritud 1. maiks 2005.

Kodakondsus- ja migratsiooniamet tegi siseministeeriumile ettepaneku lükata edasi uue vormiga Eesti kodaniku passide väljaandmine, kuna 1. mai 2005 seisuga jääb järgi ligi 30 000 Eesti kodaniku passi blanketti, mille kogumaksumus on umbes 800 000 krooni.

Vastavalt Siseministeeriumi ja dokumendi tarnija vahel sõlmitud turvaelementidega reisidokumentide ja reisidokumentide tarvikute ostu-müügilepingule kuuluvad kõik juba tarnitud passiblanketid tasumisele, sealhulgas ka kasutusele võtmata blanketid. Uute passide väljaandmisel ei oleks enam võimalik olemasolevaid Eesti kodaniku passiblankette kasutada ega välja anda ning need kuuluksid hävitamisele.

Siseministeeriumi seisukohast ei ole otstarbekas hävitada Eesti kodaniku passi blankette, mis vastavad kehtestatud nõuetele ja turvatingimustele olukorras, kus passiblankette saab kasutada Eesti kodaniku passide väljaandmisel. Lähtudes eeltoodust on passiblankettide hävitamise puhul tegemist põhjendamatu riigi vahendite kuluga.

Kodakondsus- ja migratsiooniamet tõi välja, et Eesti kodaniku passi blankettide ja tarvikute ülejääk on põhjustatud dokumendi taotlejate prognoositust teistsugusest käitumisest, sest Eesti kodaniku passi taotlejaid oli 2004. aasta teisel poolel oodatust vähem. Eelkõige on taotlejate vähene arv põhjustatud võimalusest kasutada reisdokumendina isikutunnistust, samuti on inimesteni jõudnud teadmine Euroopa Liidu nõuetele vastavate passide väljaandmisest ning uue passi taotlemine on lükatud edasi.

Euroopa Liidu õigusest tulenevaid kohustuslikult siduvaid tähtaegu uutele blankettidele üleminekuks ei ole.
21 Aprill 2005
  Kommentaarid