Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Euroopa Liidu Nõukogu soovib kiirendada terrorismivastase võitluse tegevuskava rakendamist
Brüsselis toimunud Euroopa Liidu (EL) justiits- ja siseküsimuste nõukogu erakorralisel istungil rõhutasid liikmesriikide justiits- ja siseministrid vajadust kiirendada EL terrorismivastase võitluse tegevuskavas sisalduvate algatuste rakendamist ja eelnõude menetlemist.

Justiits- ja siseministrid kinnitasid istungil vastu võetud deklaratsioonis, et nende ühise tegevuse esmane eesmärk on terrorismi tõkestamiseks ja terrorismist tuleneva kahju piiramiseks vajaliku õigusliku- ja koostööraamistiku arendamine.

Deklaratsiooni läbiv mõte on, et terrorismivastases võitluses tuleb keskenduda juba EL-s menetluses olevate eelnõude vastuvõtmisele ja eelnevalt liikmesriikide poolt kokku lepitud tegevuste kiirele teostamisele. Deklaratsioonis seatakse konkreetsed tähtajad näiteks sideühenduste andmete säilitamise raamotsuse ning rahapesu ja terrorismi rahastamist tõkestavate õigusaktide vastuvõtmisele, käsitletakse andmevahetuse tõhustamise, isikutunnistuste turvaelementide ning nende väljaandmise protseduuri turvalisuse tagamise ja ühtse infrastruktuuriobjektide kaitse programmi küsimusi..

EL jätkab aktiivset tegevust terrorismivastase võitluse korraldamisel ÜRO tegevuse raames, samuti jätkub tehnilise abi andmine kolmandatele riikidele, kes soovivad tõhustada terrorismivastase võitluse suutlikkust oma territooriumil.


Jaana Aduson
15 Juuli 2005
  Kommentaarid