Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Värske puu- ja köögivilja müügil peab olema esitatud ka toote päritolumaa
Tarbijakaitseamet juhib kauplejate tähelepanu asjaolule, et erinevate puu-ja köögiviljade müügil peab müügikohas olema esitatud teave ka toote päritolumaa kohta. Hiljuti meedias kajastatud seisukoht, mille kohaselt Euroliidu riikide piires päritolu hinnasildile märkima ei pea, on eksitav.

Euroopa Nõukogu määrus (2200/96) puu-ja köögiviljaturu ühise korralduse kohta sätestab, et tooteid võib esitleda pakkimata juhul, kui jaemüüja paneb müüdavate kaupade juurde sildi, kus nähtavalt ja loetavalt on kirjas järgmine kvaliteedistandardites nõutav teave: sort, toote päritolu, klass. Täpsed nõuded tarbijateabele tulenevad konkreetse toote kvaliteedistandardist.

Lisaks on Eesti Vabariigi toiduseaduse alusel kehtestatud nõue, mille kohaselt tuleb müügikohas päritolumaa esitada juhul, kui selle puudumine võib tarbijat eksitada. Puu-ja köögiviljade puhul on teave päritolumaa kohta tarbijale teadliku valiku tegemiseks oluline, mistõttu peab see olema müügikohas (nt hinnasildil) ka esitatud.

Tarbijakaitseamet kontrollis juulikuus kolmes suuremas linnas (Tallinn, Tartu, Pärnu) turgudel värske puu- ja köögivilja müüki. Kontrollimiste tulemusel selgus, et peamiseks rikkumiseks on importkaupade (nt. maasikad, tomatid) müügil päritolumaa kohta teabe puudumine. Samuti ei olnud mitmel müüjal kontrollimomendil tarbijakaitseametnikele esitada kauba päritolu tõendavaid saatedokumente.

Kontrollimiste käigus tuvastasid ameti esindajad Pärnu turul ühe, Tallinna turgudel kolm ning Tartu turul neli õigusrikkujat. Õigusrikkujatele määrati vastavalt tuvastatud rikkumistele rahatrahvid või tehti suulised hoiatused.

Lisaks turgudele kontrollisid tarbijakaitseametnikud juulikuus värske puu- ja köögivilja müüki ka Harjumaa kauplustes. Kõrgendatud tähelepanu all oli tarbijale esitatav teave ning kontrollimised viidi läbi 10 erinevas kaupluses. Kontrollimiste käigus tuvastati õigusrikkumisi kuuel korral ning rikkujaid karistati rahatrahviga.

VNL-Online
27 Juuli 2005
  Kommentaarid