Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Paliveres on nüüd puhtam joogivesi
Homme, 2. augustil kell 14 avab keskkonnaminister Villu Reiljan Paliveres Kingu joogiveepumpla juures aleviku veeprojektide I etapi tööde lõpetamisele pühendatud piduliku vastuvõtu.

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toetusel on AS Palivere Kodu viimasel paaril aastal teinud suuri pingutusi Palivere aleviku veemajanduse arendamisel. Tänaseks on hädavajalikud tööd edukalt tehtud.

Palivere joogivee probleemide lahendamiseks paigaldati 2003. aastal veevõrku varustavasse joogiveepumplasse filtersüsteem.
2004. aastal rekonstrueeriti üle 10 aasta ekspluatatsioonist väljas olnud joogiveepumbajaam koos teise astme mahutiga. Paigaldati veetöötlusseadmed (rauaeraldus) ning rajati 750 m pikkune joogivee peatorustik. Lisaks suleti asula vana pumpla ning rekonstrueeriti Palivere asula reoveepuhasti mudatagastussüsteem.
2005. aastal ühendati seni raudteega eraldatud autonoomsed veevõrgud. Tööde kogumaht oli ca 1050 m torustikke. Veevõrgu tarbijad said 100% uue torustiku, liitus 5 uut klienti. Suleti vana pumbajaam ning ajati Palivere Kingu joogiveepumpla piirdeaed.

Kokku on KIKi vahenditest Palivere joogiveekvaliteedi parandamiseks raha eraldatud ligi 2,2 miljonit krooni.

Lisaks kavandatakse piirkonnas ühtekuuluvusfondi projekti raames veetrasside ringvõrgustamist, laiendamist ning rekonstrueerimist. Need tööd ja kanalisatsioonisüsteemide arendamine on kavas aastatel 2006-2008.

VNL-Online
01 August 2005
  Kommentaarid