Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Kaitsealad said täiendust
Vabariigi Valitsus kinnitas kuus õigusakti kaitsealade kohta. Kinnitati nelja kaitseala kaitse-eeskiri, laiendatakse Linnuraba looduskaitsealade piire ning võetakse kaitse alla Kurisoo kaitseala.Kinnitati Kesknõmme ja Laukesoo looduskaitseala ning Roosna-Alliku ja Hino maastikukaitseala kaitse-eeskirjad.

Kesknõmme kaitseala asub Saare maakonnas ning kaitseala eesmärk on looduslikus seisundis rabade, liigirikaste madalsoode ning vanade loodusmetsade kaitse.

Roosna-Allikul asuva kaitseala eesmärk on vähe- kuni kesktoiteliste kalgiveeliste järvede, allikate ja allikasoode ning nõrglubja-allikate kaitse.

Hino järve ja seda ümbritseva maastiku, väärtuslike metsa- ja sookoosluste ning siirdesoo- ja rabametsade kaitseks kinnitati Hino maastikukaitseala kaitse-eeskiri.

Harjumaal asuvad Laukesoo looduskaitseala eesmärk on soostiku ning seda ümbritsevate metsakoosluste kaitse.

Linnuraba looduskaitseala moodustatakse 2. märtsil 1959. a kaitse alla võetud Lindude raba baasil. Kaitseala asub Harju maakonna Kernu vallas ning Rapla maakonna Kohila, Märjamaa ja Rapla vallas. Kaitseala eesmärk on soomaastiku, jõeluhtade ning sealsete kaitsealuste liikide ja nende elupaikade kaitse.

Kurisoo looduskaitseala asub Järvamaal. Kaitseala eesmärk on Pandivere kõrgustiku lääneosa suurima hästisäilinud karstunud loopealse geoloogiliselt väärtuslike karstivormide ning seal asuvate looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse. Alale annavad lisaväärtust mitmed põlismetsale iseloomulikud ja Eestis haruldased seeneliigid.

Kõik eelnimetatud alad on oma loodusväärtuste tõttu arvatud üleeuroopalise kaitstavate alade võrgustiku Natura 2000 alade hulka.
Määrused jõustuvad kolm päeva pärast Riigi Teatajas ilmumist.
12 August 2005
  Kommentaarid