Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

HIV ja AIDS strateegia taotleb uute HIV-nakkuse juhtude vähenemist
Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile HIV ja AIDS riikliku strateegia eelnõu, mille üldeesmärgiks on saavutada uute HIV-nakkuse juhtude arvu vähenemine.

Aastaks 2015 tahetakse saavutada uute HIV-nakkuse juhtude arvu vähenemine 100 000 elaniku kohta 20ni, mullu oli see 55. Strateegia tegevuste abil soovitakse ära hoida epideemia üldine levik, mis tähendab, et HIV nakatunud rasedate osakaal kõigist rasedatest peab jääma alla 1%.

Sotsiaalminister Jaak Aabi sõnul on strateegia eeliseks varasemate rahvatervise ja riiklike programmidega võrreldes koostöö laienemine. „Ühiskonnas on aru saadud, et HIV ja AIDS pole vaid ühe ministeeriumi mure, vaid selle nimel peavad koostööd tegema kõik – erinevad ministeeriumid, kohalikud omavalitsused, koolid ja terviseasutused,“ sõnas Aab.

Väga oluliseks peab minister ennetustöö suurendamist noorte seas koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga. „Viimastel aastatel on täheldatud, et epideemia on väljunud riskigruppidest ning hakanud levima üha sagedamini ka noorte seas seksuaalsel teel,“ ütles Aab. „Noorte teadlikkuse tõstmiseks tahame lülitada ennetustegevuse koolide õppeprogrammidesse.“

HIV-epideemia peatamise õnnestumiseks tuleb riigil HIV/AIDSi valdkonda leida senisest tunduvalt rohkem rahalisi vahendeid. Tuleval aastal läheks täiendavaid ressursse vaja 50 miljoni krooni ulatuses.

Riikliku strateegia ennetustegevuse eesmärkideks on HIV-juhtude arvu vähenemine 15-29 aastaste noorte seas. Ka tahetakse vähendada HIV-nakkuse levikut uimastikasutajate hulgas ja suurendada elanikkonna teadmisi HIV levikuteedest ja oskustest hinnata oma nakatumise riski.

Suurendada tahetakse ka HIV testimise ja nõustamise võimalusi. Ühe suunana tahetakse parandada HIV ja AIDSiga inimeste elukvaliteeti ning vähendada negatiivset suhtumist HIV ja AIDSiga elavatesse inimestesse.

HIV ja AIDSi ennetustegevusega on Eestis tegeletud juba enam kui 15 aastat. Riiklikul tasandil on HIV leviku ennetamise ja raviga peamiselt tegeletud erinevate rahvatervise programmide kaudu. Esimene AIDSi profülaktika riiklik programm kinnitati 1992. aastal.

Eesti riikliku HIV ja AIDSi strateegia ja sellele lisatud tegevuskava väljatöötamiseks moodustati üheksa erinevat töörühma. Rühmades osalesid valitsusasutuste, kohalike omavalitsuste, kolmanda sektori, erasektori ja rahvusvaheliste doonorite esindajad. Kokku peeti töörühmade koosolekuid ajavahemikus detsember 2004 – juuni 2005 ligikaudu 60 korda.

Kooskõlastusringile saadetud HIV ja AIDS strateegia eelnõuga saab tutvuda sotsiaalministeeriumi veebilehe aadressil www.sm.ee - Rahva tervis - HIV ja AIDS

Marika Raiski
19 August 2005
  Kommentaarid