Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Lääne-Viru maavanem kehtestas kõrgemad liiniveo sõidukilomeetri tariifid
Maavanema korraldusega kehtestatakse alates 15. septembrist avaliku teenindamise lepinguga seotud vedajatele maakonnaliinide liinikilomeetri kõrgeimaks tariifiks 73 senti, mis kehtib kuni 20 kilomeetri (kaasa arvatud) sõidu kaugusele. Alates sõidukaugusest 21 kilomeetrit on liinikilomeetri kõrgeim tariif 62 senti. Vedaja võib ümardada piletihinna täiskroonideks, ületamata seejuures liinikilomeetri kõrgeimat tariifi. Pileti miinimumhind maakonnaliinidel on 7 krooni. Linnaliinidel kõrgeim sõidupiletihind on 7 krooni, autobussist ostetud piletil 8 krooni. Linnaliinide kuupiletid hakkavad maksma nimetatud korralduse kohaselt 190 ja õpilasele 95 krooni (kehtib koos õpilaspiletiga).

Maakonna vedajad pöördusid vastavasisulise palvega maavanema poole, kes nende taotluse ka ülaltoodud tingimustel rahuldas. Vedajate taotlus jäi vahemikku 73-75 senti kilomeetrile.

"Maavalitsus ei rahuldanud vedajate maksimummäära põhjusel, et bussisõitjad on hinnatundlikud. Bussipileti hinnatõus on reisijatele küllalt suur ning vähendab sõitjate arvu. Oleme taas dilemma ees, kas sulgeda sõitjate vähesuse tõttu liine või tõsta pileti hinda," ütles Lääne-Viru Maavalitsuse vanemspetsialist Elle Salusoo. Praegu kehtiv lubatud kõrgeim tariif 62 senti/km ja miinimumpileti hind 5 krooni.

Piletitariifi tõus on hädaabinõu. Ka transpordi arengukava 2006-2013 tööversioonis on öeldud, et "ühistranspordi kasutamise hind peab olema reisija jaoks atraktiivne".

Piletitariifi ja hinnatõusu kiitis heaks ka Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu 2.septembri üldkoosolek, kuna kohalikel omavalitsustel puuduvad rahalised vahendid vedajate täiendavaks toetamiseks. Samuti ei pooldanud VIROL liinide sulgemist.

"Maavalitsus taotleb riigieelarve lisaeelarvest bussiliinidele ka täiendavat toetust kompenseerimaks vedajatele kütusehinna ja palgakulude tõusu. Toetuse saamise järel võrreldakse uuesti vedajate kulusid-tulusid üldise olukorraga ühistranspordi sektoris, mille tulemusena on maavanemal õigus tariifimäärad uuesti üle vaadata," nentis Elle Salusoo.

2005.a riigieelarvest eraldati Lääne-Viru Maavalitsusele ühistranspordi sihtotstarbelist toetust maanteetranspordi korraldamiseks 9,23 milj krooni. Seoses mitmete kaugliinide sulgemisega on ümber korraldatud maakonnasisest liiklust, mis on tänavu tõstnud kogukilomeetrite arvu veidi üle ühe protsendi.

Keskmine toetuse tõus võrreldes eelmise aastaga on 28 senti kilomeetrile ehk umbes 8 protsenti. Kütusehind on tõusnud aastaga umbes 60 protsenti, vedaja kuludes on kütuse osakaal umbes 30 protsenti.

Samuti on vedajatel suurenenud palgakulud. Nii on Eesti Transpordi ja Teetöötajate Ametiühingu ja Autoettevõtete Liidu vahel sõlmitud kollektiivlepingu alusel kasvanud AS Rakvere ATP (kes teenindab maakonnas 75% liinimahust) bussijuhtide palgad alates 1. aprillist 2005.a 35%.

Vastavalt ühistranspordiseadusele kehtestab avaliku liiniveo sõidukilomeetri kõrgeima tariifi ja kõrgeima sõidupiletihinna bussiliikluses maakonnasisesel sõitjateveol maavanem.

VNL-Online
06 September 2005
  Kommentaarid