Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Eesti tervishoiusüsteemi valupunktid on arstiabi kättesaadavus ja süsteemi rahastamine
Täna Tallinnas Salme Kultuurikeskuses toimuval Tervishoiufoorumil 2005 tutvustab TNS Emor uuringut “Mida patsiendid arvavad?”, mille tulemustest selgus, et Eesti tervishoiusüsteemi valupunktid on arstiabi kättesaadavus ja tervishoiusüsteemi rahastamine.

TNS Emori suunajuhi Esta Kaalu sõnul näitavad käesoleva aasta augustis 500 Eesti elaniku seas läbi viidud uuringu tulemused, et elanikkonna keskmine rahuloluhinnang Eesti tervishoiusüsteemi korraldusele on 10-punkti skaalal vaid 4,96 punkti. “Tallinna elanikud on võrreldes teiste Eesti piirkondadega tervisesüsteemi korraldusega vähem rahul (sageli 1-4 palli), kriitilised on ka iseendale tööandjad ja palgatöötajad ning kõrgharidusega vastajad. Pensionärid seevastu on teistest sagedamini praeguse süsteemiga rahul (9-10 palli). Samas on süsteemiga mitterahulolevate inimeste valmisolek teha isiklik panus parema teenuse saamiseks teistest madalam,” lisas Kaal.

43% kõigist vastanutest ütles, et oleksid igal juhul või sõltuvalt tingimustest nõus parema teenuse nimel suurendama oma isiklikku panust ravikindlustussüsteemi, 46% vastanutest ei oleks nõus seda tegema. “Need, kes oleksid nõus oma panust suurendama, eelistavad erakindlustusele pigem nn isikliku fondi süsteemi, mille puhul isiklikule ravikontole arvestatakse inimese igakuisest sissetulekust näiteks paar protsenti, kontolt saab katta kõik vajaminevad terviseteenused. Kui inimene on terve, siis saab ta selle konto raviteenustest kasutamata jäänud raha igal ajal ka mujal kasutada, sh ka pärandada. Kui raviks kulub rohkem, kui on kogutud kontol, siis katab selle riik,” rääkis Kaal.

Uuringust selgusid ka tervishoiusüsteemi valupunktid, mida Eesti elanikkond kõige teravamaks peab. “Kõige suurema tervishoiualase probleemina tõid 37% vastanutest välja arstiabi kättesaadavuse – pikad järjekorrad, haiglakohtade nappus, kiirabi raske kättesaadavus. 26% vastanutest pidas kõige suuremaks probleemiks finantseerimist – patsient tasub visiiditasud, hambaravi on tasuline, tervishoiusüsteem alarahastatud, rahakasutus ebaotstarbekas, ravimid kallid. 23% vastanutest nimetas tervishoiusüsteemi kõige suurema valupunktina arste – nende suhtumist patsienti, arstide ülekoormatust, perearstisüsteemi, heade arstide lahkumist,” ütles Kaal.

Ka eelmisel aastal läbiviidud uuringu tulemused näitavad, et Eesti tervishoiusüsteemi maine on kaubanduse, panganduse ja sideteenuse mainega võrreldes väga madal. Vastav TRI*M maineindeks on elanike silmis 5 palli, vaid poliitiliste erakondade maine veel madalam. Kõrgeima maineindeksi 66 palli saavutas Eesti pangandussektor. Eesti tervishoiusüsteemi maineindeks jääb alla Euroopa meditsiinisüsteemide keskmisele 15-pallisele koondindeksile. Võrdluses 39 maailma riigi tervishoiusüsteemide mainega on Eesti 30. kohal, pangandussektori maineindeksiga aga 5. kohal.

Tervishoiufoorumi 2005 peakorraldaja Alo Reintami sõnul on foorumi eesmärk teadvustada ja süvendada arusaamist, et meditsiin on Eesti jaoks strateegiline valdkond, mida tuleb pidevalt arendada, ning et selline areng on ainuvõimalik läbi arstide, patsientide, ühiskondlike organisatsioonide ja riigi koostöö. Tervishoiufoorumi 2005 põhiteemad on Eesti tervishoiu jätkusuutlikkus, ühiskond ja patsient tervishoiu arengu mõjutajana, tervishoid läbi arstide pilgu ning patsientide informeeritus.

Tervishoiufoorumil antakse välja ka tiitel Tervishoiusõber 2005, mille saab isik, kes on aasta jooksul enim Eesti tervishoiuvaldkonnas silma paistnud või valdkonna arengut positiivselt mõjutanud. Tervishoiusõbra tiitel antakse välja neljandat korda. Aastal 2002 pälvis selle toonane sotsiaalminister Siiri Oviir, aastal 2003 Tallinna Lastehaigla juht Merike Martinson ja aastal 2004 postuumselt Marge Valdmann.

Tervishoiufoorumit 2005 toetavad Eesti Arstide Liit, Eesti Perearstide Selts, Eesti Nooremarstide Ühendus, Eesti Patsientide esindusühing, Rahvusvaheliste Ravimitootjate Liit Eestis ja MTÜ M-Ring. Foorumi korraldab üritusturundusfirma Hillside Events.
08 September 2005
  Kommentaarid