Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Kaitsealad said täiendust
Täna, 15. septembril kiitis Vabariigi Valitsus heaks neli õigusakti kaitstavate alade kohta. Kaitse alla võeti 13 hoiuala Lääne- Virumaal. Lisaks kinnitati Anne looduskaitseala ning Kääpa ja Sämi maastikukaitsealade kaitse-eeskirjad.

Lääne-Virumaal võeti hoiualadena kaitse alla Avijõe, Haavakannu, Ilmandu, Järni, Järveoja, Kunda jõe, Lasila, Loobu jõe, Pada jõe, Seljamäe, Suurekivi, Tammelehe ja Vaindloo ala. Hoiualade pindala on kokku 1996 ha, millest maismaa moodustab 1856 ha. Hoiualadel kaitstakse mitmesuguseid väärtuslikke elupaiku nagu puisniidud, vanad laialehised metsad, rohunditerikkad kuusikud, jõed ja ojad, liigirikkad madalsood jne.

Tartu linnas asuv Anne looduskaitseala moodustati 1986. aastal kaitsealuste liikide looduslike elupaikade ning loomastiku ja taimestiku kaitseks. Ala oli varem 2,5 hektari suurune. Täna heaks kiidetud määrusega laiendati Anne looduskaitseala piire 12 hektarini ning kehtestati uus, Looduskaitseadusele vastav kaitse-eeskiri.

Kääpa maastikukaitseala osa - Tammeniidu kaitseala- on olnud kaitse all alates 1968. aastast. Määrusega laiendati nimetatud maastikukaitseala, selle pindala on 2287,7 ha. Kääpa maastikukaitseala asub Jõgevamaa ja Tartumaa piirimail. Sämi maastikukaitseala on moodustatud Sämi-Kuristiku sookaitseala baasil, mis võeti kaitse alla 1981. aastal. Soo pindala on 941 ha ja see asub Lääne-Virumaal. Mõlemal kirjeldatud maastikukaitsealal kehtestati uus kaitse-eeskiri.

Kõik eelpoolnimetatud alad on oma loodusväärtuste tõttu arvatud üleeuroopalise kaitstavate alade võrgustiku Natura 2000 alade hulka.

Määrused jõustuvad kolm päeva pärast Riigi Teatajas ilmumist.

VNL-Online
15 September 2005
  Kommentaarid