Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Reedel lõppeb kalalaevastiku püügivõimsuse reguleerimise taotluste vastuvõtt
23. septembril lõppeb Eesti riikliku arengukava (RAK) meetme 3.9 “Kalalaevastiku püügivõimsuse reguleerimine” raames taotluste vastuvõtt kalalaevade utiliseerimiseks või sihtotstarbe muutmiseks. Kuivõrd kalalaevade sihtotstarbe muutmiseks toetuse taotlemisel on muuhulgas vaja Põllumajandusministeeriumi kooskõlastust ning võttes arvesse, et meetme tingimuste määruse kohaselt on ministeeriumil õigus vastastata sihtotstarbe muutmise avaldustele 15 kalendripäeva, eeldab ministeerium, et vastavasisulised avaldused on tänaseks laekunud.

Kalalaevade sihtotstarbe muutmine – mis on eelistatavam toetuse maksmisel kui utiliseerimine – on osutunud väga edukaks. Põllumajandusministeeriumile on laekunud suur hulk avaldusi kooskõlastuse saamiseks taotlejatelt, kes soovivad oma kalalaevu üle anda õppe, teaduse, koolituse või järelevalvega tegelevatele asutustele.

Võimalusega saada tasuta enda omandisse kalalaev kasutamiseks mittetulutooval eesmärgil õppe, teadusuuringute, ajaloo säilitamise või järelevalve teostamisel, hoitakse kokku kümneid kui mitte sadu miljoneid kroone. Vajalik on seejuures ka märkida, et tegemist ei ole vanarauaga, kuna kõik kalalaevad, millele toetust antakse, peavad olema täielikult merekõlblikud ning viimastel aastatel aktiivselt kala püüdnud. Oluline on, et isikud, kelle valdusesse kalalaev antakse on teadlikud, et peavad kalalaeva kasutama vaid mittetulutooval eesmärgil ja muuks tegevuseks kui kalapüük, mida toetuse väljamaksja on õigustatud kontrollima vähemalt viis aastat.

Kalalaevastiku püügivõimsuse reguleerimise toetuse eesmärk on tagada tasakaal kalalaevastiku püügivõimsuse ja kasutatavate kalavarude vahel. Toetust makstakse kalalaeva utiliseerimiseks või sihtotstarbe lõplikuks muutmiseks. Euroopa Liidu struktuurifondide raames on püügivõimsuse reguleerimise toetustena planeeritud välja jagada ligi 60 miljonit krooni.


Margus Palu
22 September 2005
  Kommentaarid