Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Koondamishüvitiste laiendamine kõikidele ettevõtjatele on olulisem kui töötuskindlustushüvitise maksemäära alandamine
Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni (EVEA) volikogu soovib tunnustada Eesti Tööandjate Keskliitu positiivse hoiaku eest töötuskindlustushüvitise saajate ringi laienemisele seoses sotsiaalministri ja ettevõtjate vahel taaskäivitunud vastavasisulise aruteluga ning Tööandjate Keskliidu äsjase pöördumisega valitsuse poole. Samas on EVEA nägemus probleemi lahendamisest mõnevõrra teistsugune.

Riina Danilson
EVEA juhataja

Kuigi oleme ühisel seisukohal hüvitise saajate ringi suurendamise vajalikkuses, ei saa pidada õigeks selle sidumist töölepingu seaduse muudatustega. Viimase puhul on tegemist pikaajalise protsessiga, mis nõuab läbirääkimisi erinevate osapoolte vahel ja kokkuleppeid, mis on aluseks seaduse muutmisele. Töötuskindlustushüvitise maksmine väikeettevõtetele tähendab eelkõige väikeettevõtete suhtes senini kehtiva ebaõigluse kõrvaldamist. Töötuskindlustus peab laienema üksikutele koondamistele, et kõigile vastava maksu maksjatele tagada õigus saada hüvitist. Hetkel maksavad töötuskindlustusmaksu kõik ettevõtted, kuid koondamishüvitise saamine on tehtud võimatuks u 80% eesti ettevõtetest. Kaotajaks on väikeettevõtted, kes on pandud turul ebasoodsamasse olukorda ja lisaks maksavad kinni suurettevõtete koondamisi. Kuigi töölepingu seadus vajab muutmist, on tegemist küsimustega, mida tuleb käsitleda eraldi.

Siinjuures ei saa pooldada iga hinna eest töötuskindlustuse maksumäärade alandamist enne, kui on selgunud, millist täiendavat ressurssi vajab laiendatud töötukindlustussüsteem. Maksumäärade vähenemine võib viia olulise töötukassa eelarvedefitsiidi tekkimiseni. EVEA nägemus probleemi lahendamisest on pigem prioriteetide seadmise küsimus: EVEA-l pole midagi töötuskindlustushüvitise maksemäära alandamise vastu, kuid sellest tähtsam on hetkel hüvitise saajate ringi laiendamine. Oleme seisukohal, et töötuskindlustuse laienemine kõikidele ettevõtetele tõstab oluliselt töösuhte lõpetamise paindlikkust, kaotab vajaduse registreerida töötajad FIE-deks ning vähendab töövaidluskomisjonide kaasuste hulka.

Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon on valitsusväline, mittetulunduslik, väike- ja keskmiste ettevõtete ning füüsilisest isikutest ettevõtjate katusorganisatsioon, mille peamiseks funktsiooniks on VKE-de kui sotsiaalse grupi esindamine, toetamine ja kaitsmine riiklikul tasemel Eestis. EVEA asutati 1988. aastal ettevõtjate vabatahtliku ühendusena.
21 November 2005
  Kommentaarid