Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

ETV käivitab ööpäevaringse uudisteagentuuri
Eesti Televisioon käivitab 9-ndal jaanuaril uudisteagentuuri ETV24, mille esmärgiks on inimeste ööpäevaringne informeerimine. ETV24 vahendab ööpäevaringselt Eesti elanikke enim mõjutavaid uudiseid korraliku taustainformatsiooniga, tasakaalustatult ja allikakriitiliselt ning samas üritab edestada teavitamise kiiruses teisi eestikeelseid uudistekeskkondi.

ETV24 peatoimetaja Ott Ummelase sõnul on elutempo sedavõrd kiirenenud ja sõltuvus informatsioonist kasvanud, et rahvuslikud ringhäälingud ei saa endale lubada vaatajate-kuulajate teabega varustamist ainult enne ja pärast tööpäeva või igal täis- või pooltunnil.

"ETV24 järgibki selles teiste Euroopa avalik-õiguslike ringhäälingute eeskuju, andes infot olulistest sündmustest Eestis ja välismaal nii tele-eetris kui veebipõhiselt, tuginedes seejuures uudiste ajakirjanduse rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtetele ja seades esmatähtsaks uudiste usaldusväärsuse," märkis Ummelas.

ETV24 on 3 väljundit, tekstitelevisioon, uudisteportaal www.etv24.ee ja programmivälistel aegadel televisioonis edastatav elektrooniline uudistevoog. ETV24 veebiportaal kasutab samasuguste väravate eeskujul ära tänapäeva meedia enamlevinud formaate, lisades tekstiuudistele pilte, video-ja helilõike. Eetrist saab saatepäeva lõppedes näha tekstiuudiste valikut olulisemate teemade kaupa ja samas saab operatiivsema info päevasel ajal kätte ka teletekstist.

"Toimetuse 9 ajakirjanikku omavad laia kogemustepagasit mitmest valdkonnast, mis aitab neil kiirelt eraldada uudisterad sõkaldest. Lisaks kasutab ETV24 toimetus koostöös kogu ETV loomingulise meeskonnaga tervet ETV uudiste tootmise potentsiaali," lisas ETV24 peatoimetaja.


Toomas Luhats
02 Jaanuar 2006
  Kommentaarid