Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Päästetöötajate palk tõuseb kahes etapis
Käesoleva aasta riigieelarves päästetöötajate täiendavaks töötasuks ettenähtud 40 miljonit krooni aitab tõsta ja ühtlustada päästetöötajate palkasid.

Esimeses etapis lisandub 1.jaanuarist iga päästekomando koosseisus operatiivvalves töötava päästeteenistuja brutopalgale 660 krooni. Aasta teises kvartalis toob päästetöötajate töötasustamise põhimõtete ühtlustamine täiendavat palgalisa neile, kes seni kõige madalamalt tasustatud saanud.

Päästeameti peadirektor Mati Raidma sõnul kasutatakse saadud 40 miljonit krooni päästeteenistujate töötasu tõstmiseks ja palgatasemete ühtlustamiseks. „Vähendamaks põhjendamatuid erinevusi päästeteenistujate palkades, mis maakonniti ja komandode lõikes erinevad kuni kaks korda, ei saa me jaotada kogu palgatõusuks eraldatud raha, jagades selle mehhaaniliselt operatiivvalves töötavate päästeteenistujate arvuga. Selleks, et jõuda tulevikus Eesti päästetöötajate ühtse ja elamisväärse keskmise palganumbrini, tuleb pidevalt liikuda kahel suunal – tõsta palka ja ühtlustada selle maksmise aluseid,“ nentis Raidma.

Kuni 2005.aastani olid päästeteenistuse maavalitsuste hallatavad asutused, mistõttu üle Eesti puudus ühtne palgapoliitika. Kõige suurem keskmine brutopalk tuletõrjuja-päästja ametikohal oli lõppenud aastal Harjumaa Päästeteenistuses, 6234 krooni. Kõige kasinamat keskmist töötasu said Jõgevamaa ja Saaremaa tõrjujad-päästjad, vastavalt 4522 ja 4340 krooni.

Beata Perens
03 Jaanuar 2006
  Kommentaarid