Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Pärnu politsei viis läbi alaealistele suunatud politseioperatsiooni tubakaseaduse rikkujate tabamiseks
Pärnu politsei viis läbi alaealistele suunatud politseioperatsiooni tubakaseaduse rikkujate tabamiseks

1. ja 7. veebruaril viisid Pärnu politseiosakonna töötajad koos SKA Politseikolledži Politseikooli kadettidega Pärnu linna koolide ümbruses läbi politseioperatsiooni tabamaks tubakaseaduse rikkujaid. Operatsiooni tulemusena vormistati 24 väärteomaterjali.

1.veebruaril toimus politseioperatsioon Pärnu Ülejõe piirkonnas paiknevate koolide ümbruses, mille käigus tabati 13 alaealist õiguserikkujat, kelle rikkumine seisnes tubakatoodete omamises. Operatsiooni käigus tehti mitmeid hoiatusi ka täisealistele, kes suitsetasid Pärnu Kutsehariduskeskuse teritooriumil. Politseioperatsioonist võttis osa 3 politseikooli kadetti ja 7 politseiametnikku.

7.veebruaril viidi sarnane politseioperatsioon läbi Pärnu kesklinna koolide ümbruses toimuva kontrollimiseks. Viie kesklinnas asuva üldhariduskooli ümbruse kontrollimisel tabati 9 õiguserikkujat ning koostati ühtekokku 11 väärteomaterjali. Neist 3 suitsetamise eest alaealisena. 7 alaealisele vormistati protokoll tubakatoodete omamise eest ning ühele õiguserikkujale suitsetamise eest selleks keelatud kohas. Politseioperatsioonist võttis osa 9 Pärnu politseiosakonna politseiametnikku ja 1 politseikooli kadett.

2006. aastal on Eesti politsei üheks oluliseks prioriteediks alaealiste poolt ja osalusel toime pandud süütegude ennetamine. Ka Pärnu politsei jätkab kindlasti sarnaste politseioperatsioonide läbiviimist, sest suitsetavad alaealised võivad olla taimelavaks järgmistele õiguserikkumistele. Harvad pole juhtumid, mil tavasuitsetamiselt jõutakse kanepi suitsetamiseni. Meie sooviks on noorukeid eemal hoida sõltuvusainete tarvitamisest.


Leeni Sootla
09 Veebruar 2006
  Kommentaarid