Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Maikuus planeeritakse NATURA 2000 võrgustiku aladel asuva põllumajandusmaa kohta toetuse taotluste vastuvõtmist
8. veebruarist on e-Õiguses ministeeriumidevahelisel kooskõlastusel põllumajandusminister Ester Tuiksoo määruse "Keskkonnaalaste kitsendustega piirkondade toetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord" eelnõu. Toetust rahastatakse Eesti maaelu arengukava 2004-2006 raames.

NATURA 2000 võrgustiku aladel asuva heas korras põllumajandusmaa kohta makstava keskkonnaalaste kitsendustega piirkondade toetuse eesmärgiks on aidata kaasa looduskaitsenõuete täitmisele ja neil aladel põllumajandusliku tegevuse jätkumisele.

Toetust võib taotleda põllumajandusega tegelev füüsiline isik, juriidiline isik, seltsing ning muu isikute juriidilise isiku staatuseta ühendus, kes võtab kohustuse täita üldisi keskkonnanõudeid ja looduskaitseseadusest tulenevaid nõudeid. Toetust võib taotleda vähemalt 0,3 ha põllu kohta, mis asub põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud ja tervikuna Natura 2000 võrgustiku aladel paikneval põllumassiivil.

Saare, Hiiu, Pärnu ja Lääne maakonnas on traditsioonilisest põllumajanduslikust tootmisest ja keskkonnatingimustest tulenevalt püsirohumaad sellised, kus kasvab tavapärasest enam puid ja kadakaid. Määruse eelnõus on nimetatud maakondades asuvate püsirohumaade kohta sätestatud erisus. Seal võib toetust taotleda püsirohumaade kohta, kus kadakate ja puude liituvus on kuni 0,5.

Toetuse taotluste vastuvõtt on kavandatud 2.-27. maini koos teiste pindalapõhiste toetustega. Toetuse määr ühe hektari kohta aastas on 502 krooni.

Eelnõu kohaselt kontrollib looduskaitseseadusest tulenevate nõuete täitmist Keskkonnainspektsioon, muude nõuete osas Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA).


Anna-Maria Veidemann
09 Veebruar 2006
  Kommentaarid