Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile lepitusmenetluse seadustava eelnõu
Justiitsministeerium saatis eile kooskõlastusringile karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja ohvriabi seaduse muutmise seaduse eelnõu, mille eesmärgiks on seadustada võimalus kohtuväliseks lepitusmenetluseks kriminaalasjades.

"Lepitusmenetlus on osa euroopalikust karistuspraktikast ning on eriti abiks väiksemates kogukondades kuritegudest ning nende tagajärgedest ülesaamiseks," sõnas kriminaalpoliitika asekantsler Martin Hirvoja. "Lepitamine aitab ohvrit ning paneb ka kurjategija enam oma teo üle järele mõtlema."

Lepitamise käigus antakse kannatanule ja kuriteo toimepanijale võimalus erapooletu lepitaja vahendusel arutada kuriteoga seonduvat ning saavutada kokkulepe tekitatud kahjude osas. Seega on lepitamise olulisteks osadeks on kannatanu osalus ja kokkuleppe sõlmimine kuriteoga tekitatud kahjude heastamiseks.

Õnnestunud lepitamise järel võib prokuratuur või kohus teise astme kuritegude puhul kriminaalmenetluse lõpetada. Raskemate kuritegude puhul võib leppimisega kaasneda karistuse kergendamine.

Lepitamist hakkavad eelnõu kohaselt ohvriabiteenuse raames korraldama Sotsiaalkindlustusameti juures töötavad piirkondlikud lepitajad.

Lepitusmenetluse ellurakendamine on Eestile kohustuslik seoses ohvri seisundit kriminaalmenetluses käsitleva Euroopa Liidu Nõukogu raamotsusega.


Kristi Künnapas
21 Veebruar 2006
  Kommentaarid