Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Res Publica: Säästame represseerituid bürokraatiast
Res Publica fraktsioon andis Riigikogu menetlusse eelnõu, mille seadustamisel vabastataks õigusvastaselt represseeritud isik ja temaga võrdsustatud isik kulutuste üksiktõendamise nõudest. Praeguse hüvituste süsteemi, kui liialt keeruka ja bürokraatliku, ümberkorraldamist on taotlenud ka represseeritute organisatsioonide esindajad.

Fraktsioon soovib sama algatusega seadustada ka selle, et õigusvastaselt represseeritud isik ja temaga võrdsustatud isik vabastataks riigilõivu tasumisest isikut tõendava dokumendi väljaandmisel ja vahetamisel. Res Publica eelnõu seadustamine suurendaks ka tervise parandamise toetuse võrdseks kuupalga alammääraga, mis on 3000 krooni. Kehtiva õiguse järgi on soodustatud isikul võimalus saada tervise parandamise toetust kuludokumentide esitamisel maksimaalselt 2500 krooni.

"On endastmõistetav, et iseseisvuse taastamise eest võidelnud mehi ja naisi ei koormata liigse bürokraatiaga, vaid toetatakse täiendavalt, kui riigil on selleks olemas võimalused ja vahendid," ütles eelnõu üks algatajatest Ken-Marti Vaher.

Rauno Veri
21 Veebruar 2006
  Kommentaarid