Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Transiidikomisjon arutas naftareostusega seotud küsimusi
Täna, 21. veebruaril Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis kogunenud transiidikomisjon otsustas nõupidamise tulemusena teha ühise kirja peaministrile, keskkonnaministrile ja rahandusministrile, et väljendada valmisolekut naftareostustõrjega seotud probleemide lahendamiseks.

Transiidikomisjon oli skeptiline Keskkonnaministeeriumi poolt esitatud veeseaduse muutmise ettepanekute suhtes, mille kohaselt maksustataks iga Eestit läbiv naftatonn 5 krooniga. "Liiga suur tasu võib mõjutada ettevõtjaid viima transiidivood Eestist välja, mis omakorda võib omada negatiivset mõju Eesti SKP-le mahus, mis ületab tasust kogutava tulu," kommenteeris majandusministri nõunik Heido Vitsur. "Seda eriti olukorras, kus Eesti sadamatel ei ole hinnaeelist võrreldes naabermaadega," nentis ta.

Transiidikomisjon otsustas kutsuda kokku töögrupi hindamaks omalt poolt võimalusi naftareostuse tõrje probleemi lahendamiseks, pöörates seejuures tähelepanu õlifondiga seotud kulutuste põhjendatusele ning vahendite alternatiivsete kasutus- ja finantseerimisvõimalustele. Samuti vaatab töögrupp, kas ja milliseid rahvusvahelisi konventsioone on Eestil täiendavalt vaja ratifitseerida.

Teise küsimusena tutvustati transiidikomisjoni liikmetele Transpordi arengukava aastateks 2007-2013, mis saadetakse lähinädalatel valitsusse heaks kiitmiseks.

Transiidikomisjoni kuuluvad Keskkonnaministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Välisministeeriumi, Tolliameti, Piirivalveameti, Raudteeameti, Transiidiassotsiatsiooni, Sadamaoperaatorite Liidu, Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni, AS Tallinna Sadama, AS Eesti Raudtee, Tulevikuuuringute Instituudi ja transiidifirmade esindajad.

Järgmine transiidikomisjon koguneb lähinädalatel, pärast moodustatud töögrupi poolsete seisukohtade kujundamist.

Airi Ilisson
21 Veebruar 2006
  Kommentaarid