Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Öise alkoholimüügi keelustamine ei ole Põllumajandusministeeriumi ettepanek
Põllumajandusministeeriumi eesmärk alkoholiseaduse muutmisel on lihtsustada käitlejale alkoholiregistrikande taotlemist ning optimeerida alkoholi käitlemise järelevalvet. Öise alkoholimüügi keelustamine oli Majandus- ja Kommunikatsiooni-, Sotsiaal-, Siseministeeriumi ning Eesti Maaomavalitsuste Liidu ettepanek.

“Alkoholi öise müügi keelustamine ei olnud Põllumajandusministeeriumi ettepanek, kuna ministeeriumi pädevuses ei ole alkoholi jaemüügi korraldamine,” ütles Põllumajandusminister Ester Tuiksoo.

Plaanitud muudatused lihtsustavad käitlejale alkoholiregistrikande taotlemist riiklikust alkoholiregistrist. Nimelt ei pea tootja enam esitama tootenäidist (v.a. viin) ning alates 1. jaanuarist 2007. a saab alkoholiregistrikannet taotleda digitaalselt.

Alkoholi käitlemise üle teostatava järelevalve osalise ümberkorraldamise eesmärk on anda valitsusasutustele täitmiseks need ülesanded, mida käesoleval ajal täidab OÜ Areto. Riikliku alkoholiregistri pidamine ja alkoholi kvaliteedi üle järelevalve teostamine on kavas anda Veterinaar- ja Toiduameti pädevusse. Alkoholianalüüside tegemiseks volitatud labori ülesandeid hakkaks täitma Veterinaar- ja Toidulaboratoorium.

Kavas on moodustada ka alaline valitsuskomisjon alkoholi järelevalvega seonduvate probleemide analüüsimiseks.

Alkoholipoliitika kujundamise eest vastutavad Eestis Põllumajandus-, Rahandus-, Sise-, Sotsiaal-, Kultuuri-, Haridus- ja Teadusministeerium ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium


Diana Kõmmus
21 Veebruar 2006
  Kommentaarid