Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Uued Schengeni piirireeglid leidsid heakskiidu
Eile võttis Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu vastu Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse, millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad eeskirjad ehk Schengeni piirikoodeks. Uued piirieeskirjad kehtestavad kõikide liikmesriikide jaoks ühtsed Euroopa Liidu välispiiride ületamise põhimõtted.

Eile vastuvõetud ja kuue kuu pärast jõustavad Schengeni piirieeskirjad kehtestavad ühtsed kontrollstandardid kõikidel Schengeni õigusruumi piiridel. Määruse jõustumisega piiri ületamiseks ja -kontrolliks uusi tingimusi ei looda. "Senised eeskirjad muutuvad lihtsamaks ja selgemaks nii piiri ületavatele kodanikele kui kontrolli teostavatele ametnikele," selgitas siseminister Kalle Laanet. "Samas ei tähenda see sugugi nõrgemat kontrolli. Kõrgel tasemel kontroll välispiiridel on kompensatsiooniks piirangutest vabale reisimisele Schengeni ruumi sees ja Eesti teeb omalt poolt kõik selleks, et see ka tagada," kinnitas Laanet.

Uued eeskirjad koondavad senikehtinud ja liikmesriikide poolt rakendatud põhimõtted ühte õigusakti, mis kohaldub otse Schengeni liikmesriigile. Seni reguleeris piiriületamist ja -kontrolli suur osa Schengeni koodeksist ja mahukas piirikontrolli ühine käsiraamat. Nüüd on erinevat tüüpe piire (maa-, õhu-, mere, jõe-, järvepiire) puudutavad reeglid koondatud kokku. Uue määruse jõustumisega kaotavad vanad kehtivuse.

Arutelul oli ka uus piirikontrolli puudutav solidaarsusrahastu, millest peaksid tulevikus hakkama toetust saama välispiiri valvavad liikmesriigid.

Teise olulise punktina oli Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogus arutluse all uus loodav Schengeni Infosüsteem, mille valmimine on eeltingimuseks Schengeni laienemisel. "Tänasel nõupidamisel rõhutas enamus riike, seal hulgas ka Eesti, et jõupingutusi laienemise graafikus püsimiseks peavad tegema nii komisjon kui liikmesriigid," rääkis siseminister Kalle Laanet. "Sel eesmärgil sai loodud koordinatsioonigrupp, mis hakkab graafikuspüsimisel silma peal hoidma."


Kristina Leer
22 Veebruar 2006
  Kommentaarid