Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Keskkonnaminister tutvustab Riigikogus metsaseadust
Keskkonnaminister Villu Reiljan tutvustab täna (kell 15) Riigikogus esimesel lugemisel olevat metsaseadust.

Metsaseaduse põhieesmärk on tagada metsade kaitse ja nende säästev majandamine. Seaduse efektiivne rakendamine aitab tagada metsade elustiku mitmekesisuse, metsade hea tervisliku seisundi ja tootmisvõime säilimise; võimalused metsa ökonoomseks majandamiseks ja kaitseks; metsasektoriga seotud sotsiaalsete ja piirkondlike eesmärkide täitmise.

Seaduse kõrvaleesmärk on tagada riigi tulundusasutusele - Riigimetsa Majandamise Keskusele (edaspidi RMK) riigimetsa majandamiseks õiguslik alus ja määrata Keskkonnaministeeriumi valitsusasutuse Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse põhiülesanded.

Keskkonnaminister Villu Reiljani sõnul aitab metsaseadus tasakaalustada metsaga seotud osapoolte huvid. «Seaduse kõige olulisema eesmärgina võib nimetada metsauuenduse mahu kasvu. Seaduse vastuvõtmisest pärit tulemusi võime meie metsades hakata märkama viie aasta pärast,» lausus Villu Reiljan.

Harli Uljas
22 Veebruar 2006
  Kommentaarid