Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Eesti majanduskeskkond peab muutuma läbipaistvamaks ja turvalisemaks
Eraõiguslike juriidiliste isikute, sealhulgas krediidiasutuste juhtide ja töötajate huvide konfliktide ja korruptsiooniohtlike suhete vältimiseks vajalike meetmete analüüsiga tegelenud töögrupp lõpetas oma töö tõdemusega, et üldiselt on see teema seadustega piisavalt reguleeritud, ent esineb ka puudusi, mille parandamisel muutuks Eesti majanduskeskkond läbipaistavamaks ning turvalisemaks.

Töörühm toob välja vajaduse täpsustada äriühingute juhatuste ja nõukogude liikmete suhtes rakendatavat huvide konflikti ja usaldussuhte rikkumise juhtumid karistusseadustikus. Ennekõike tuleks välistada, et kahjunõude esitamine kannatanu poolt oleks kriminaalmenetluse võimaluste rakendamise eelduseks - praeguse korra kohaselt on kriminaalmenetluse alustamine keeruline, kui kannatanuks olev äriühing või selle võlausaldajad oma nõudeid maksma ei pane.

Ühe olulise valdkonnana toob töörühm välja vajaduse suurendada finantsinspektsiooni pädevust nii krediidiasutuste juhtide seadusele vastavuse kontrollimisel, huvide konfliktide hindamisel kui järelvalve piiride osas, mida inspektsioonil on lubatud läbi viia. Samuti võiks töörühma hinnangul kaaluda krediidiasutuste juhtide puhul teatud majanduslikke huve puudutavate andmete avalikustamise kohustuse panemist seadusega.

Tööaruandes tuuakse parandamist vajava teemana esile ka tööõigus - kehtivad sätted ei taga tööandja kaitset töötajapoolse lojaalsuskohustuse rikkumise korral. "Sisuliselt kehtib siiani ENSV-aegne töökoodeks, mis tuleks kiiremas korras asendada turumajandusele kohase tööalase seadusandlusega," rõhutas justiitsminister Rein Lang. "Eesti tööõigus vajab muutmist, samuti tuleb täpsustada ja mõneti ka laiendada finantsinspektsiooni ülesandeid, et kontroll krediidiasutuste üle, mis käsutavad paljude kodanike sääste, oleks senisest paremini tagatud."

Töögrupi aruannet saate lugeda justiitsministeeriumi kodulehel:http://www.just.ee/20421

Justiitsministri poolt 6.oktoorbil 2005 moodustatud töögrupi ülesandeks oli analüüsida, kas seadustes on piisavalt sätestatud meetmed eraõiguslike juriidiliste isikute, sealhulgas krediidiasutuste, juhtide ja töötajate huvide konfliktide ja korruptsiooniohtlike suhete vältimiseks, samuti vastavad karistusõiguslikud sanktsioonid, ning teha vajadusel ettepanekuid õigusaktide muutmiseks. Töögrupi liikmeteks on justiitsministri käskkirja kohaselt Justiitsministeeriumi karistuspoliitika osakonna karistusõiguse ja menetluse talituse nõunik Elina Elkind, riigiprokurör Piret Paukštys, Rahandusministeeriumi finantspoliitika osakonna finantsturgude talituse peaspetsialist Marget Kukk ning Finantsinspektsiooni õigusosakonna juhataja Margus Normak. Töögrupi juhiks määrati Justiitsministeeriumi õiguspoliitika valdkonna asekantsler Urmas Volens.Margita Tuulik
20 Märts 2006
  Kommentaarid