Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Rahandusministeerium pakub arutamiseks ettevõtte tulumaksu võimaliku lahenduse
Rahandusministeeriumis on valminud analüüs äriühingu tulude maksustamise võimalike variantide kohta alates aastast 2009, kuna siis lõpeb Eestile antud üleminekuperiood tulumaksuseaduse kooskõlla viimiseks ELi ema- ja tütaräriühingute direktiiviga.

"Hindasime kuut erinevat tulumaksumudelit ja nende võimalikke positiivseid ja negatiivseid mõjusid Eesti ettevõtluskeskkonnale, võttes aluseks rahvusvahelise praktika ja viimase aja arengud äriühingute tulumaksu valdkonnas," tutvustas rahandusminister Aivar Sõerd valminud analüüsi. "Mudelite analüüsimisel pöörasime erilist tähelepanu nende toimimisele Euroopa Liidu direktiivide ja rahvusvaheliste maksulepingute kontekstis."

"Erinevate mudelite võrdluses peame sobivaimaks sellist, kus kasumit maksustatakse madala maksumääraga olenemata sellest, kas seda on jaotatud või mitte," selgitas rahandusminister. "Selle mudeli korral maksustataks äriühingu kasumit selle teenimisel pärast majandusaasta lõppu. Jätkuvalt maksustataks ettevõtlusega mitteseotud kulusid, erisoodustusi ning kingitusi ja annetusi. Vähemalt 10-protsendilise osalusega emaettevõtjale kasumi jaotamisel dividendilt tulumaksu kinni ei peeta." Äriühingute maksumäär oleks 10% ning dividendi maksmisel füüsilistele isikutele peetaks täiendavalt kinni 10% tulumaksu, et tagada inimestele palga ning investeeringutest saadud tulu võrdväärne maksustamine (st. 20% määras). Maksumäära arvutamise aluseks on põhimõte, et ettevõtete maksukoormus võrreldes tänasega ei tõuseks.

Rahandusminister on valminud analüüsi saatnud huvigruppidele arvamuse avaldamiseks ning plaanib nendega lähiajal mudelite arutamiseks kohtuda. Kõigil teistel isikutel on võimalus avaldada oma arvamust materjalis toodu kohta ning teha täiendavaid ettepanekuid, saates need rahandusministrile aadressil Suur-Ameerika 1, 15006 Tallinn või e-mailile tulumaks2009@fin.ee .

Eesti peab oma tulumaksusüsteemi muutma, kuna 2008. aasta 31. detsembril lõpeb Eestile ELi liitumislepinguga antud üleminekuperiood tulumaksuseaduse kooskõlla viimiseks ELi ema- ja tütaräriühingute direktiiviga. Direktiivi kohaselt peab alates 1. jaanuarist 2009 emaühingule jaotatav kasum vähemalt 10-protsendlise osaluse puhul olema vabastatud kinnipeetavast tulumaksust.

Euroopa Kohtu 2001. aasta 4. oktoobri lahendi C-294/99 (Athina?ki Zythopoiia AE) kohaselt võib igasugust äriühingu kasumi jaotamisel tekkinud maksukohustust lugeda kinnipeetud maksuks, sõltumata sellest, kas juriidiliselt on maksumaksjaks kasumit jaotav tütarühing või peetakse tulumaks kinni dividende saavalt emaühingult. Kuna Eestis maksustatakse ka äriühingu kasumit dividendi maksmise hetkel, on Euroopa Komisjon leidnud, et Eestis kasumi jaotamisel tasutav juriidiliste isikute tulumaks ei ole direktiiviga kooskõlas.

Analüüsiga saate tutvuda rahandusministeeriumi kodulehel http://www.fin.ee/index.php?id=281 , alajaotus Tulumaks 2009.


Kristi Künnapas
20 Aprill 2006
  Kommentaarid