Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Baltimaade põllumajandusministrid kirjutasid alla taastuvenergia memorandumile
Kuna taastuvate energiaallikate kasutamine on muutumas kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide prioriteediks, kirjutasid Baltimaade põllumajandusministrid täna, 23. mail Brüsselis alla taastuvenergia arendamise teemalisele vastastikuse mõistmise memorandumile.

“Põllumajandussektoril on oluline koht kogu energiatootmise struktuuris, eriti just vedela ja gaasilise biokütuse tootmisel,” ütles põllumajandusminister Ester Tuiksoo, kuid täpsustas, et põllumajandusministrid ei võtnud memorandumi allakirjutamisega endale kohustust minna bioenergeetika arendamisel kaugemale oma ministeeriumi haldusalast.

Memorandumi üheks eesmärgiks on riikide sõltuvuse vähendamine energia toorainete impordist. Samuti maapiirkondade tööhõive ja majandustegevuste mitmekesistamine ning põllumajandusturgude arendamine. Oluline on ka taastuvenergia arendamisega seotud tegevuste koordineerimine ning kogemuste vahetamine kolme koostööpartneri vahel. Lisaks taastuvenergia arengu kohta ühtse positsiooni ettevalmistamine ja sellekohaste küsimuste arutamine riikide valitsuste ja Euroopa Liidu institutsioonide kohtumistel.

Memorandumi oluline eesmärk on samuti taastuvenergia arenguks riikliku poliitika, programmide ja toetusmeetmete kavandamine. Ühtlasi teadustöö koordineerimine biokütuste tootmise ja kasutamise valdkonnas ning haridusprogrammide kavandamine. Samuti ühtse andmebaasi loomine biomassi ressursside ja biokütuste tootmise ja kasutamise kohta. Lisaks kindlasti keskkonnareostuse vähendamine.

Kõik Balti riigid on võtnud endale memorandumi raames lisaks ühe konkreetse kohustuse. Eesti Vabariigi Põllumajandusministeerium arendab alates 2006. aasta kolmandast kvartalist taastuvenergia veebipõhist andmebaasi. Läti Vabariigi Põllumajandusministeerium korraldab aastatel 2006–2007 kolme Balti riigi konverentsi taastuvenergia teemal. Leedu Vabariigi Põllumajandusministeerium viib 2006. aasta IV kvartalis läbi kolme Balti riigi sümpoosioni taastuvenergia valdkonna teadustöö teemal.

Taastuvenergia arendamise vastastikuse mõistmise memorandum kehtib, kuni memorandumi eesmärgid on täidetud. Ennetähtaegselt on võimalik seda lõpetada ühe koostööpartneri kirjaliku avaldusega ning muuta üksnes koostööpartnerite kirjaliku lepinguga.


Diana Kõmmus
23 Mai 2006
  Kommentaarid