Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Arutati Eesti-Vene piiriveekogude olukorda
23.-24. mail arutas piiriveekogude kaitse ja säästliku kasutamise Eesti-Vene ühiskomisjoni töörühm Narva-Jõesuus ühiste veeressursside haldamise küsimusi. Põhiliselt oli teemaks Peipsi järve, Narva jõe ja Narva veehoidla seisund.

Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse asekantsleri Harry Liivi sõnul on Eesti pool ennekõike huvitatud piiriveekogude hea seisundi saavutamisest. Näiteks jätab praegu soovida vee puhtuse tagamine, sest naaberriigi puhastusseadmete seisund on kehv. Ka Narva veehoidla veeressursi kasutamises ei ole leitud üksmeelt.

"Kuid hakkame juba jõudma ühesugustele seisukohtadele," hindas Harry Liiv 1997. aastal alustanud ühiskomisjoni tööd. "Alanud on infovahetus veemajandusliku olukorra ja vee kvaliteedi kohta, veekogude seisundit hinnatakse enam-vähem ühesuguste põhimõtete järgi, mõlemad partnerid on alustanud veemajanduskavade koostamist."

Kindlasti on aga vaja suurendada uuringuid, et täpsemalt hinnata ja analüüsida piiriveekogude olukorda ja vee kasutamist, tuleb täpsustada hüdrotehniliste rajatiste ohutuse küsimusi, põhjalikumalt jälgida veereostust, töötada välja ühised tegutsemiskavad erakorralisteks olukordadeks (nt avariid) ning nende tagajärgede kõrvaldamiseks jne.

Ühiskomisjon ja selle töörühmad saavad kokku vähemalt kord aastas. Järgmine suurem nõupidamine toimub juba tänavu juunis Tallinnas.Agnes Jürgens
24 Mai 2006
  Kommentaarid