Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Eestis on 2009. aastast ühtne kohtuekspertiisi asutus
Teisipäeval, 3. oktoobril otsustati justiitsministri ja siseministri korralisel kohtumisel lõplikult siseministeeriumi haldusalasse kuuluva Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskuse(KEKK) ja justiitsministeeriumi haldusalas tegutseva Eesti Kohtuarstliku Ekspertiisibüroo(EKEB) ühendamine ning uue asutuse viimine justiitsministeeriumi haldusalasse.

Kahe asutuse liitmine juriidiliselt üheks asutuseks toimub peale kolimist ühte majja, mis on planeeritud 2009. aastasse. Ühendatud asutuse juhtimiseks moodustatakse nõukogu, mille liikmeteks on ekspertiisiasutuse teenust tarbivate õiguskaitseorganite juhid.

Justiitsminister Rein Langi sõnul on ülimalt tähtis olemasoleva professionaalse personali jätkamine. "Sellele pööravad mõlemad ministeeriumid erilist tähelepanu," kinnitas Lang. "Meie eesmärgiks on motiveerida tänaseid töötajaid andma oma panuse nii valdkonna arendamisse kui uue asutuse töösse ning plaanime seda teha läbi ekspertide töö õiglase väärtustamise, töötingimuste parandamise ja arenemisvõimaluste loomise," selgitas justiitsminister.

Siseminister Kalle Laanet rõhutas, et ekspertiisiasutuse eelarve koostamine ja juhtimine peavad olema tagatud selliselt, et politsei teenindamist käsitletakse asutuse poolt prioriteedina. "Ühendamise peamiseks eesmärgiks on parema teenuse osutamine politseile, prokuratuurile ja kohtule tõendusliku baasi loomiseks ja selle kasutamiseks süütegude avastamisel," ütles Laanet.

Ühendatud kohtuekspertiisi asutuse jaoks ehitatakse uus hoone Rahumäe tee 6 asuvale Lõuna politseiosakonna kinnistule. Ühendasutuse juht valitakse avaliku konkursi alusel, seniks määratakse ühenduse ettevalmistamiseks projektijuht, kes moodustab omakorda projekti elluviimiseks pädeva meeskonna senise kahe asutuse ekspertide baasil.

Ühendasutusest hakkab hinnakirja alusel saama ekspertiise tellida ka eraisik, mille jaoks luuakse nii õiguslik raamistik kui eraldi juhtimismehhanism.


Mart Siilivask
04 Oktoober 2006
  Kommentaarid