Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Euroopa Komisjoni ja Eesti esindajad hindasid infrastruktuuriprojekte
4. ja 5. oktoobril arutasid Euroopa Komisjoni ametnikud ning Eestis Ühtekuuluvusfondi toetuse kasutamisega seotud asutuste esindajad keskkonna- ja transpordiprojektide rakendamise hetkeseisu.

Sel kolmapäeval hindas seirekomisjon keskkonnaprojektide kulgu ning neljapäeval keskenduti peamiselt transpordisektori projektidele. Rahandusministeeriumi välissuhete asekantsler Renaldo Mändmets märkis, et üldiselt võib rakendamisega rahule jääda. „Peamiseks probleemiks paljude projektide puhul võib kujuneda ehitushindade tõusu tõttu suurenenud kogumaksumus. Kuid kuna Ühtekuuluvusfondi käesoleva rahastamisperioodi vahendid on kõik juba planeeritud, tuleb lisakulutused Eestil siseriiklikult lahendada,” lisas Mändmets.

Ühtekuuluvusfondist toetatavatest projektidest rakendatakse praegu 24 projekti, millest 13 ehitusprojekti viiakse ellu keskkonnasektoris ja 6 ehitusprojekti transpordisektoris.

Suuremateks keskkonnaprojektideks on Kohtla-Järve piirkonna reoveekäitlussüsteem; Pärnu jõe vesikond – Pärnu ja Paide veekorraldus; Matsalu alamvesikonna vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine ja laiendamine; Läänesaarte alamvesikonna vee- ja kanalisatsioonisüsteemid; Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekt.

Transpordivaldkonna mahukamate projektidena võib nimetada: E20 Tallinn-Narva maantee, Maardu-Valgejõe lõigu rekonstrueerimine; Jõhvi-Tartu-Valga maantee taastusremont; Tallinna Lennujaama lennuliikluse ala rekonstrueerimine; Tallinna Lennujaama reisterminali arendamine; Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Vaida-Aruvalla lõigu ning Puurmanni liiklussõlme rekonstrueerimine.

Eestil on võimalik saada Ühtekuuluvusfondist toetust 428 miljoni euro ulatuses, seda koos endiste ISPA projektide jaoks eraldatud vahenditega. 30. juuni seisuga oli eelarvest kaetud 93,97% ehk 402,2 miljonit eurot: keskkonnasektoris 215,5 miljonit eurot ja transpordisektoris 186,1 miljonit eurot. Käesoleval finantsperioodil rahad sisuliselt jaotatud. Ühtekuuluvusfondi eesmärgiks on toetada erinevate piirkondade arengutasemete ühtlustamist ja mahajäämuse vähendamist, aidates kaasa Euroopa Liidu majanduse ja sotsiaalse ühtekuuluvuse tugevdamisele.

Ühtekuuluvusfond toetab suuremahulisi investeeringuid transpordi- ja keskkonnaprojektidesse, eesmärgiga viia keskkonnainfrastruktuur vastavusse Euroopa Liidu nõuetega ning parandada liikmesriikidevahelisi ühendusteid. Fondist finantseeritakse esmajärjekorras joogiveevarustuse, reovee, jäätmekäitluse ja õhusaaste ning tee-ehituse, sadamate, lennujaamade ja raudtee moderniseerimisega seonduvaid projekte. Eestis on Ühtekuuluvusfondist toetatud nii ehitus- kui ka tehnilise abi projekte kokku 34.

Lisainfo Ühtekuuluvusfondi ja rahastatavate projektide kohta on saadaval:
www.struktuurifondid.ee/yhtekuuluvusfondKristel Peterson
06 Oktoober 2006
  Kommentaarid