Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Kiviõli linn algatas projekti sotsiaalprobleemidega töötute aktiviseerimiseks
Kiviõli Linnavalitsus algatas koos Narva-Jõesuu linnaga Euroopa Sotsiaalfondi Meede 1.3 järgi projekti „Kiviõli ja Narva-Jõesuu piirkonna sotsiaalprobleemidega töötute aktiviseerimine läbi kombineeritud tugiteenuste ja tööharjutuste”. Projekti eesmärgiks on tööpuuduse leevendamine ja pikaajaliste töötute sotsiaalse kaasatuse tõstmine Kiviõli ja Narva-Jõesuu piirkonnas ning töötute võimaluste suurendamine alalistele töökohtadele suundumisele läbi projekti toetuse.

„Meie linnas on umbes 300 töötuna registreeritud inimest ja Narva-Jõesuus aga umbes 100. Tegelikkuses võib aga see arv olla aga suurem, isegi kahekordne ning väga suur osa neist on pikaajalised - üle 12 kuu tööta olnud inimesed,” ütles Kiviõli linnapea Voldemar Trumm.

Projekti kestuseks on 17 kuud. Projekt algas käesoleva aasta augustikuus ning lõpeb 2007. aasta detsembris. Projekti üheks oluliseks eesmärgiks on ka tihe koostöö erinevate tööturu osapooltega – ettevõtjatega, kohalike omavalitsuste ja Tööturuametiga.

Riskigrupi töötutest keskendub antud projekt kõige suurema rõhuasetusega pikaajalistele töötutele, kelle peamiseks ja kõige kriitilisemaks probleemiks on see, et paljud neist on minetanud oma tööharjumused ning omandanud uue elustiili, saades sotsiaaltoetusi.

„Sotsiaaltöötajatel puuduvad reaalsed võimalused pikaajaliste töötute elustiili muuta, sest puuduvad tegevusprogrammid, mille abil toetuse taotlejat suunata. Antud projekt annab aga selleks võimaluse ja töötutele kohustuse osaleda aktiivsel tööotsingul kohanemiskoolituse, tööklubide ja tööharjutuste raames,” lisas Kiviõli Linnavalitsuse linnamajanduse spetsialist ja projekti koordinaator Anu Needo.

Projekti käigus toimuvad erinevad koolitused (kohanemis- ja erialakoolitus), resotsialiseerimise (tööklubid, juhendamine ja nõustamine tööotsingutel, sotsiaalsete ja praktiliste oskuste arendamine, sotsiaalne aktiviseerimine) ja tööharjutuste (160 tundi 4-5 kuulisel perioodil), mille kaudu on aidatakse kaasa tööharjumuste tekkimisele, aktiivsetele tööotsingutele (soovile leida tööd) ja alalise töökoha leidmisele.

Projekt keskendub umbes 120 pikaajalistele ja sotsiaalprobleemidega töötule ja tööturult väljatõrjutud inimestele Kiviõli ja Narva-Jõesuu piirkonnas. Selle käigus valmistatakse ja rajatakse pargipinke, lille- ja prügikaste, istutatakse lilli, tehakse haljastustöid ja raiutakse võsa.

Antud projekti näol on tegemist pilootprojektiga, mille raames töötatakse välja aktiviseerimisteenuseid ja projekti õnnestumise korral käivitatakse jätkuprojekte tööharjutuste regulaarseks pakkumiseks.

Projekti eelarve on 4,439 miljonit krooni, mida rahastatakse 3,549 miljonit krooni ulatuses Euroopa Sotsiaalfondist (meede 1.3). Rahalise panusega toetavad projekti ka Narva-Jõesuu ja Kiviõli Linnavalitsused, Tööturuamet ning Sotsiaalministeerium.

Käesoleva aasta 11. oktoobril kell 14.00 toimub Narva-Jõesuus Kultuurikeskuses (Kesk 3, Narva-Jõesuu) „Kiviõli ja Narva-Jõesuu piirkonna sotsiaalprobleemidega töötute aktiviseerimine läbi kombineeritud tugiteenuste ja tööharjutuste” avaseminar.


Anti Ronk
09 Oktoober 2006
  Kommentaarid