Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Rein Randver: muudame maade vahetuse protseduurid tõhusamaks
Keskkonnaministeeriumi siseauditi osakond andis keskkonnaministrile üle erakorralise siseauditi tulemused keskkonnakaitseliste piirangutega maade vahetamise sisekontrollisüsteemide õigusaktidele vastavuse kohta.

*Erakorraline audit andis meile esmased juhised, kuidas maade vahetuse protseduure kodanikusõbralikumaks ja efektiivsemaks muuta. Nüüd, kui oleme alustanud selle valdkonna põhjalikku ülevaatamist ja protseduuride täiustamist, tahame olla kindlad, et oleme rakendanud maadevahetuse sisekontrollisüsteemi osas kõik vajalikud meetmed," ütles minister.

Seetõttu korraldab minister auditi jätkamise eesmärgiga analüüsida täpsemalt ja suurema valimiga Maa-ameti ja Keskkonnaministeeriumi kontrolli- ja järelevalvesüsteemide olemasolu ja vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele. *Kuna Keskkonnaministeerium teeb ettepaneku lisada looduskaitseseadusesse volitusnorm nn looduskaitseliste piirangute olulisuse kehtestamiseks ja vahetusmaade väljavalimiskriteeriumide kehtestamiseks, peaks järgnev audit keskenduma nende aspektidega seotud asjaoludele," selgitas keskkonnaminister Randver.

Äsja lõppenud audit leidis, et Maa-ameti sisesed vahetusmenetluse sisekontrollisüsteemid on piisavad ja efektiivsed. Samas leiti, et vahetusprotsess peaks muutuma läbipaistvamaks ja Keskkonnaministeerium võiks tugevdada järelevalvet Maa-ameti üle.

Näiteks on üks audiitorite soovitusi, et maade vahetamise menetlust muudetaks läbipaistvamaks, tagamaks vahetuste avalduste kvaliteetse ja senisest kiirema menetlemise.

*Olen audiitorite ettepanekutega nõus. Auditi soovitusele tuginedes kavatseme jagada maavahetuste avalduste menetlemise pädevust Maa-ameti ja ministeeriumi vahel, millega saab ühtlasti protsessi paremini kontrollida ja ka tagada, et menetlused ei jääks riigi poolt venima," selgitas minister, täpsustades: *Plaanis on luua nendesse Keskkonnaministeeriumi struktuuriüksustesse, kus puututakse kokku maatoimingutega (nt õigusosakond) ametikoht(ad) maaga tegelemiseks tõhustamaks ministeeriumi kontrolli maavahetuse dokumentide õigusaktidele vastavuse, juriidilise ja sisulise poole üle."

Ülalnimetatud auditi valmimine on planeeritud 2007. aasta veebruari.


Manuela Pihlap
16 November 2006
  Kommentaarid