Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Vabariigi Valitsuse erakorraline pressikonverents
Vabariigi Valitsuse erakorraline pressikonverents
Tallinn, Stenbocki maja
Reede, 27. aprill 2007, kell 7

Juhataja
Tere hommikut! Alustame pressikonverentsiga. Pressikonverentsil on täna peaminister, kaitseminister, siseminister ja politseiameti peadirektor. Teemaks on tänaöised otsused ja sündmused. Alustab peaminister.

Andrus Ansip
Aitäh! Ma teen sissejuhatuse kriisikomisjoni istungist. Põhjalikumalt räägiks siseminister, Raivo Aeg räägiks toimunud sündmustest ja edasistest kavadest räägiks kaitseminister. Kõigepealt ma pean ütlema, et mul on väga kahju Tallinnas aset leidnud vandalismiaktide pärast. Veelgi rohkem on mul kahju süütute kannatajate pärast. Öösel pidas valitsuse kriisikomisjon oma istungi. Kriisikomisjoni juhib teatavasti siseminister. Komisjoni istungist võtsid osa ka kaitseminister ja peaminister. Kriisikomisjoni istungil me kuulasime ära siseministri ülevaate öösel ja õhtul toimunust. Kriisikomisjon tegi Vabariigi Valitsusele ettepaneku korvata vandalismiaktide läbi tekkinud kahju ja linna puhastamise kulud riigieelarvest. Kriisikomisjon pidas samuti vajalikuks jätkata tugevdatud kontrolli ka piiril. Ja kriisikomisjon võttis ka teadmiseks selle, et Tallinnasse on saabumas täiendavad politseijõud. Samuti tegi kriisikomisjon Vabariigi Valitsusele ettepaneku vandaalitsejate poolt vandaalitsemise ettekäändeks toodud hauatähise viivitamatult Tõnismäelt teisaldada ja paigaldada see kaitseväe kalmistule. Praeguseks on Vabariigi Valitsus pidanud öösel istungi kell 3.40. Vabariigi Valitsus on otsustanud sõjahaudade kaitse seaduse §-i 8 lõige 2 alusel teisaldada hauatähis Kaarli puiestee 13 kinnistult ja paigaldada see kaitseväe kalmistule. Kell 5 täna varahommikul see hauatähis Tõnismäelt teisaldati, nii et teisaldamise osas on praeguseks juba Vabariigi Valitsuse otsus täidetud. Hauatähise paigaldamine kaitseväe kalmistule võtab aega. Selles osas Vabariigi Valitsuse otsuse täitmine seisab veel ees. Me tahtsime hauatähist teisaldada avatult ja viisakalt, kuid paraku peame me tunnistama, et see ei õnnestunud. Mul on väga kahju, et paljud inimesed läksid kaasa provokatsioonidega ja asusid vandaalitsemise teele. Praeguseks on kinni peetud umbes 300 isikut. Enamasti on kinnipeetud isikud peetud kinni koos asitõenditega, see tähendab röövitud esemetega. Mul on kahju ka, et väga paljud inimesed said vigastusi ja enamasti need vigastused olid tekitatud lõikehaavadest, mis saadi akende purustamisel. Kriisikomisjon kutsus rahvast üles õiguskuulekusele ja mitte minema kaasa võimalike provokatsioonidega. Vabariigi Valitsus koguneb erakorralisele istungile täna hommikul kell 8. Ja nüüd ma annaksin sõna Jüri Pihlile. Aitäh!

Jüri Pihl
Tere hommikust! Omalt poolt ka väljendaks kaastunnet nendele inimestele, kes pidid läbi elama teatud kannatusi tänasel ööl ja tundma muid ebamugavusi. Kuid kui me räägime, kas politsei töötas hästi või kas kontrolli all olid need sündmused, ma jääksin ikkagi selle juurde, et politsei antud situatsioonis tegi maksimaalse ja need juhtumid, kus mõnes kohas paistis, et politsei ei jõudnud nii ruttu kohale, hoidsid ära muudes kohtades suurema kahju, kui seal oleks võinud tekkida sellise sihipäratu ühest kohast teise nagu tormamise puhul. Nüüd võib öelda ka, et inimesed said kannatada ja on olemas isegi üks surmajuhtum. Sergei nimeline kui ma ei eksi, inimene läks tülli Olegiga, Oleg läks tülli Dimitriga ja pussitamise käigus üks inimene on neist surnud. Samas asjas siis on ka kriminaalmenetlus alustatud. Mis puudutab muid vigastatuid, siis kaks inimest, sealhulgas ka üks politseinik on haiglaravil ja ülejäänud vigastused on kergemad ja peale arstiabi andmist on kõik koju läinud ja politseinikud tagasi oma tööle. Nagu peaminister ütles, et kinni peetud on üle 300 inimese. Lähitundidel, täna-homme kogutakse kõik asitõendid, mida on küllaldaselt nii politsei videotes kui ka muudes sellistes kaamerate poolt tehtud salvestistes, et selgitada igaühe süü suurus ja menetleda kriminaalasjad nii kiiresti, et nad saaksid õiglase ja kiire karistuse. Omalt poolt tahaks veel öelda, et kindlasti paljud kooliõpetajad ja koolidirektorid näevad seal oma õpilasi. Ma kutsuks siin neid ülesse, et aidata politseid kiiremini neid inimesi tuvastada, keda veel tuvastatud ei ole. Aga nagu ma ütlesin, need pildid on ju meil kõik olemas ja tõde saab päevavalgele toodud kindlasti. Nüüd mis puudutab täiendavaid politseijõude, siis võibolla sellest räägiks Raivo Aeg lähemalt. Praegu on linnas olukord rahulik ja mingeid intsidente ei ole viimastel tundidel olnud.

Võib küsida, et on siin midagi erakordset? Erakordset võibolla on tõesti see, et alguses olevad sündmused, kus meil räägiti teatud ideoloogiast ja Teisest Maailmasõjast, pöördusid barbaarseteks rünnakuteks meie kaubandusesinduste, rahva ja inimeste vara vastu. Nii et eks ka siin tuleb vaadata edaspidi tähelepanelikumalt, kuidas ja mismoodi reageerida siis sellistele üleskutsetele, mis nagu räägivad meil teatud ideoloogilisest võitlusest.

Raivo Aeg
Ma annaksin lühikese ülevaate, kuidas meil läinud ööpäev möödunud on. Politsei alustas oma operatsiooniga eile hommikul 4.30 selleks, et oleks võimalik paigaldada piirdeaed Tõnismäele, et alustada säilmete tuvastamisprotsessiga. Esimene vahejuhtum oli seal kuskil 4.40, kui kolm inimest Rahvusraamatukogu ees ennast lukustasid sõidukisse ja keeldusid allumast politsei seaduslikele korraldustele. Selle tulemusel tuli sõiduk nö sundavada: purustati ukseklaas ja isikud, kolm tükki, kes seal olid, peeti kinni ning toimetati politseiasutusse menetlustoimingute läbiviimiseks. Alates kella 10st hommikul orienteeruvalt kogu päeva jooksul viibis pronkssõduri või Tõnismäe kolmnurga piirkonnas või lähiümbruses kuskil 60 inimest, kes ennast pidasid üleval suhteliselt rahumeelselt. Olid teatud probleemid, aga nad ei olnud mitte midagi erakorralist, oli täiesti kontrolli all kogu sündmus. Sündmused hakkasid kulmineeruma teatud mõttes kuskil õhtul kella 7 paiku, siis hakkas inimesi järjest rohkem kogunema. Kogunemisala oli Rahvusraamatukogu esine parkimisplats ja meie hinnangul võis seal siis inimesi olla kuskil 1000-1500. Esimene nö agressiivne samm kodanike poolt politseinike suhtes toimus kuskil 19.40 paiku, aga see oli väga lühiajaline spontaanne väljaastumine, mis sisuliselt lõppes või rahustati ära politseinike poolt sunni kasutamisega ja pulberkustutite kasutamisega. Järgmine tõsine intsident juhtus 21.40 paiku, kui alustati lähikonnast leitud kividega politseiametnike loopimist ja see oli juba sedavõrd tõsine üleastumine, et selle elimineerimiseks olime sunnitud Rahvusraamatukogu esise parkimisplatsi tühjendama. Selle käigus kasutati politsei erivahendeid, kasutati ka heli- ja valgusefektseadmeid, erivahendeid ning samamoodi pulberkustuteid, hilisemas etapis tuli kasutada ka veekahurit. Nii et see Rahvusraamatukogu esine plats inimestest tühjendati. Nüüd liikusid inimesed edasi mööda Tõnismäe tänavat kino Kosmose poole ja siis algasid ka esimesed vandalismiaktid, tõsisemad, kus alustati majade akende lõhkumist. Tõsi küll, Rahvusraamatukogu ees keerati ümber ka üks sinna pargitud kodaniku sõiduauto enne seda. Ja edasi järjest sündmused kulmineerusid. On ka minu käest küsitud juba siin varasemalt, et kino Kosmose ees tekkis mulje, et seal vandalistid said tegutseda omapäi ja politseid ei olnud. Ma olen sellele vastanud ennem ja ma tahan ka praegu seda kummutada. See ei tähendanud seda, et politseid ei ole, see oli tõepoolest mingi lühikene hetk, kui politsei oma jõud formeeris, koondas, korrastas selleks, et siis organiseeritult edasi tegutseda. Mis linna vahel toimus, sellest nähtavasti omate kõik päris head ülevaadet erinevate meediakanalite kaudu. Lõhuti kaubandusettevõtete, kaupluste vitriinklaase, kino Kosmose juures hävitati ka üks R-kioski putka. Kokku, mis hommikuks õnnestus tuvastada, oli meil tegemist 99 sündmuskohaga ehk siis 99 maja või kauplusega, mis olid sattunud vandalistide rünnakuobjektiks, kus olid akende klaasid lõhutud ja varastatud ka väga erinevaid esemeid, mis olid vaateakendele välja pandud. Selle politseioperatsiooni käigus, kordan veelkord üle, et kokku siis, jah, 44 inimest said vigastada ja lisaks veel 12 politseiametnikku, kes vajasid samuti esmaabi. Nagu siseminister juba mainis, kinni on peetud ca 300 isikut, kes tegutsesid kõige agressiivsemalt, kõige väljakutsuvamalt, kes osalesid otseselt vandalismiaktide sooritamisel ja nende suhtes alustatakse vastavaid menetlustoiminguid. Osade kinnipeetute suhtes alustatakse menetlustoiminguid karistusseadustiku § 262 järgi ja need võetakse vastutusele väärteo toimepanemise eest. § 262 on avaliku korra rikkumine. Aga enamuse suhtes siis 273. Ppraeguseks hetkeks nö määratletud isiku suhtes alustatakse kriminaalmenetlust karistusseadustiku § 263 järgi, mis on avaliku korra raske grupiviisiline rikkumine. Lisaks kindlasti menetlustoimingute käigus selgitatakse välja väga paljudele isikutele veel erinevaid kuriteofakte, seal kehavigastuste tekitamised, vargused. See loetelu võib veel täieneda. Selline oleks minu poolt lühikene ülevaade. Hommikuks olukord, rahumeelne olukord Tallinna kesklinnas on täielikult taastatud. Ühistranspordiks on liiklus avatud, inimesed saavad jätkata oma tavapärast rutiinset elu, minna tööle, minna kooli, kuhu kellelgi vaja minna on ja mingeid takistusi selleks ei tehta. Me oleme mõelnud ka selle peale, et see olukord võibolla ei lõppenud nende sündmustega, mis täna öösel toimusid ja nagu siin ka eelpool on ka mainitud, olen andnud korralduse meie politseiprefektuuridele saata veel täiendavaid politseijõudusid Tallinnasse, et tagada meie pealinnas turvalisus ja rahu.

Jüri Pihl
Ma tahtsin ühe asja lisada, et siin võivad olla veel teised kuriteod. Kui inimene on kellegi tapnud, siis ta vastutab kindlasti tapmise eest ja kui on ta toime pannud mingi muu raske kuriteo, näiteks röövimise, siis ta vastutab selle eest. Nii et siin võivad tulla mitmed kuriteod sellises konkurentsis ja ei piirdu siin ühe kuriteoga, kui me räägime avaliku korra raskest rikkumisest.

Jaak Aaviksoo
Ma ütleksin ka Kaitseministeeriumi poolt mõned sõnad kommentaariks siia. Teile teadaolevalt alustati eile hommikul Kaitseministeeriumi poolt piirete püstitamist ja telgi püstitamist selleks, et alustada sõjahaudade kaitse seaduse alusel väljakaevamis- ja identifitseerimistöid. Need ettevalmistustööd kujunesid plaanipäraselt ja täna oleks hauad avatud ja kaevetööd oleksid praktilise jätku leidnud. Seni tegutses Kaitseministeerium sõjahaudade kaitse seaduse § 8 lõige 1 alusel ja tuginedes sõjahaudade komisjoni ettepanekule, mis tunnistas Tõnismäe sõjahaua matmispaigana ebasobivaks ja tegi ettepaneku sinna maetud säilmed teisaldada. Nagu ma märkisin, oli selle otsuse aluseks matmispaiga ebasobiv asukoht. Eile õhtul ja tänasel öösel kujunenud olukord aga viis Vabariigi Valitsuse erakorralise istungi tulemusena teise otsuseni ja me kasutasime sõjahaudade kaitse seaduse § 8 lõiget 2, mis näeb ette haua ja hauatähise teisaldamine avaliku korra säilitamise huvides. Vastav otsus sai kaitseministeeriumi tellimusel viivitamatult täidetud. Tänaseks on monument teisaldatud. Pronkssõdur on valve all ja edasiste tööde käigus praeguste kavade kohaselt paigutatakse ta Filtri tee 14 kalmistule. Tahaksin omalt poolt väljendada sügavat kahetsust selle asjade arengu suhtes ja loodan, et edasised sündmused on võimalik kontrolli all hoida. Erinevate spekulatsioonide ja võimalike vääritimõistmiste vältimiseks märgiksin, et kaitseväge ega Kaitseliitu nendesse töödesse ühelgi etapil ega ühegi inimese näol kaasatud ei oldud. Ja seetõttu tegeles Kaitseministeerium üksnes sõjahaudade kaitse seaduses ette nähtud tööde ettevalmistamisega. Lähematel tundidel ilmselt saab üle vaadatud edasine tegevuskava. Seniks jääb Tõnismäe matmispaik piiratuks ja telgiga kaetuks. Minu poolt kõik.

Juhataja
Aitäh! Kui kommentaare rohkem ei ole, lähme teie küsimuste juurde. Aga ma palun, et te enne küsimuste esitamist öelge ka oma nimi ja meediaväljaanne, mida te esitate, et saaks stenogrammi korrektselt kirja.

Vadim Belobrovtsev, PBK
Mul on üks küsimus tegelikult, et pärast eilset kes teist, härrasmehed, esitab esimesena lahkumisavalduse?

Andrus Ansip
Minu meelest on küsimus täiesti kohatu ja mitte miski ei õigusta vandalismiakte ja nendele ei saa olla mitte mingisugust seletust, mis lähtuks mingisugustest poliitilistest otsustest. Vandalism ei ole mitte millegagi õigustatav.

Kristi Kool, Kuku Raadio
Kui kaua on õigus neid kinnipeetuid kinni pidada, on teil ruumi, kus neid kinni pidada?

Jüri Pihl
Ruumi taha nüüd küll ei jää asi. See on tavaline kriminaalmenetluslik kord, kui me räägime kuriteost. 48 tundi on võimalik ilma kohtuniku loata kinni hoida, aga selle aja jooksul tuleb materjalid vormistada. Nii nagu ka politsei peadirektor ütles, seda ka intensiivselt tehakse ja tänase-homse päeva jooksul siis ka vastavad taotlused prokuratuuri poolt kohtule esitatakse.

Feliks Šubin, Raadio4
Härra Aaviksoo, kas on teisaldatud ainult selle kuju pronksosa või on ka need kivid sealt lahti
kangutatud?

Jaak Aaviksoo
On teisaldatud nii pronksosa kui kivid ja muud ühisdetailid sellelt hauatähiselt.

Feliks Šubin, Raadio4
Nii et plats on puhas?

Jaak Aaviksoo
Plats on praeguseks hetkeks puhas.

Feliks Šubin, Raadio4
Tohib veel ühe küsimuse? Härra Aeg, telepildis oli näha, et põhiliselt olid need noored, kes sinna kogunesid, kas see vastas ka tegelikkusele, et need olid nagu rohkem noorukid?

Raivo Aeg
Ma ei kinnitaks seda nüüd küll selles mõttes, et see oli ainult noorte poolne väljaastumine. Seal oli igas vanuses inimesi, oli noori, keskealisi, oli vanu inimesi, meessoost, naissoost. Ei ole ta ainult sugugi noorte poolt.

Jüri Pihl
Ma veelkord lisaks, et vaatamata sellele, et on päris palju inimesi kinni peetud, on juba praegu selge, et ka on inimesi, kes on seda asja õhutanud ja kes on seda pikalt ette valmistanud. Nende inimeste vastutusele võtmise üle otsustatakse siin lähiajal.

Juhataja
Aitäh! Riinal veel küsimus ja siis küsimus tagant poolt.

Riina Eentalu, Eesti Raadio
Kas nende inimeste hulgas oli märgata neid, kes õhutasid noori vandaalitsema? Aga teine küsimus on see, kuidas täna on linnas olukord, kuidas politsei käitub?

Raivo Aeg
Politsei käitub selliselt, et meie linna kodanikud saaksid ennast võimalikult hästi tunda ja mitte ainult kodanikud, loomulikult ka külalised, kes meil siin on. Töötame Tallinna tänavatel, politseijõudusid on piisavalt selleks, et me suudame selle korra säilitada.

Riina Eentalu, Eesti Raadio
Kuskil kinni midagi pole liikluses?

Raivo Aeg
Minu andmetel Tõnismäe liiklus vähemalt ühistranspordi osas kella 7-st pidi olema täiesti avatud. Lühiajalisi seisakuid võib seal tekkida, aga transport, ühistransport pääsevad vabalt liikuma.

Juhataja
Palun.

Igor ˇurjari, Eesti Raadio
Ma tahtsin küsida, et kui olid teil kaks korda pressikonverentsid, siis Toompea oli piiratud. Aga teine küsimus on see, kas vastab tõele, et väidetavalt Eesti noored kogunevad Hirvepargis, et see on nagu vastureaktsioon?

Jüri Pihl
Seda arutas ka kriisikomisjon. Me kutsusime ülesse, nagu me ka oma pressiteates väljendasime, mitte alluda provokatsioonidele, et inimesed oleksid õiguskuulekad. Ega selline, nagu ütleme, vastastikune niiöelda uute korrarikkumiste toimepanek ei vii seda asja edasi, selles mõttes nö rahu ja korra tagamise suunas.

Andrus Ansip
Ma palun kindlasti kõigil võimalikel vastuaktsioonide kavandajatel jääda koju. Ei ole mõistlik alustada oma noort elu viieaastase vangistusega. Mõistlik on jääda koju ja mitte minna kaasa provokatsioonidega.

Elo Mõttus, Kanal2
Kui suur hulk oli nendest kinnipeetavatest alkoholijoobes? Pealtnägijate alusel oli Rahvusraamatukogu juures neile kastide viisi tasuta viina jagatud. Kas see info vastab tõele?

Raivo Aeg
Ma tõesti ei oska teile öelda seda, kui palju neist oli alkoholijoobes, sest me rääkisime, et 300 inimest on kinni peetud, nad peeti kinni suhteliselt lühikese perioodi jooksul. Me pidime nad toimetama politseiasutustesse ja tagama neile kinnipidamistingimused. Et lihtsalt igaühe suhtes läbi viia alkoholikontroll või ekspertiis, see ei olnud lihtsalt võimalik. Jah, alkoholi tarvitati avalikult, see vastab tõele.

Juhataja
Anneli.

Anneli Ammas, Päevaleht
Härra Aaviksoo, millal algavad väljakaevamised?

Jaak Aaviksoo
Nagu ma ütlesin, need väljakaevamised pidid algama kirikliku talitusega täna hommikul kell 10. See plaan on praegu peatatud ja edasine kava vajab ümber mõtlemist. Eriti arvestades seda, et kogu tegevus on teisel õiguslikul alusel ja vajab ilmselt planeerimist, arvestades ka kujunenud julgeolekuolukorraga. Samas olen veendunud, et see protsess tuleb viia lõpule nii kiiresti kui võimalik, sest pikale veninud tööd ilmselt ei aita selle probleemi lahendamisele kaasa.

Juhataja
Aitäh! Kaire.

Küsimus
Kaire Uusen, Postimees

Mul on selline küsimus, et kui pikaks ajaks täiendavad politseijõud Tallinnasse jäävad?

Raivo Aeg
Politseijõud jäävad täpselt nii pikaks ajaks, kui neid on Tallinnasse vaja ja lähevad nii kiiresti koju, kui see on vähegi võimalik.

Manona Visnapuu, Delfi
Võimalik, et rahutused kanduvad ka teistesse linnadesse. Kas sel juhul polnud politsei Tallinnasse toomine ennatlik?

Raivo Aeg
Kindlasti võib siin spekuleerida, et kuskile võib see liikuda, aga eks me mingil määral ikkagi omame ka ülevaadet ja informatsiooni, mis kuskil toimub ja me suudame oma politseijõudusid küllaltki mobiilselt liigutada ühest kohast teise ja suudame reageerida küll sinna, kus vaja.

Jüri Pihl
Ma lisaksin veel selle ka, et juba selle operatsiooni kavandamisel me vaatasime koos politseiga üle, et kus pool võiksid sellised provokatsioonid või sellised aktsioonid toimuda ja nendest prefektuuridest me nii palju jõudusid ära ei toonud, nii et neid on seal rohkem kohal kui nendes piirkondades, kus me seda ei prognoosi.

Mari-Liis Pinn, Äripäev
Kui suured on tekitatud kahjud?

Jüri Pihl
Raske öelda, eks seda tuleb ju hinnata. Selleks on rahandusministeeriumil väljatöötamisel teatud kord, kuidas seda kompenseerida ja kuidas kogu seda asja menetleda. Eks see selgub nii kriminaalmenetluse käigus kui ka võibolla muude menetluste käigus.

Rasmus Kagge, Postimees
Politseil olid kindlasti ohuanalüüsid (küsimust ei ole kuulda)

Jüri Pihl
Ma ei ütleks, et siin oleks olnud kaos. Teatud kohtades tõesti nö ei sekkutud ja ei hoitud ära ja ei reageeritud koheselt. Kui me vaatame, kuidas muudes kohtades või teistes linnades teinekord need asjad kulgevad, nädalaid, päevi ei saada neid kontrolli alla, siis ikkagi siin, Tallinna linnas saadi nad sellise kontrolli alla suhteliselt lühikese ajaga. Nähti ette erinevaid variante ja üks oht oli ka see. Ka selleks valmistuti vastava kavaga, et kahjustused oleks võimalikult väiksed. Ja kui me vaatame ka neid kahjustusi ja neid piirkondi, need on ju suhteliselt väiksed piirkonnad, kui me vaatame tervet kesklinna ja vanalinna.

Kaja Kunnas, Helsingin Sanomat
Kui paljud kinnipeetutest on etnilised eestlased?

Raivo Aeg
Kinni on peetud nii venekeelseid isikuid kui ka eestikeelseid. Mis ta siin ikka tagajärgi tähendab? Tagajärjed saabuvad kriminaalmenetluse käigus ja kohtumenetluse käigus, kus selgitatakse välja iga konkreetse persooni süü, tema tahtlus, tema osaluse ulatus, tema toimepandud tegude osakaal ja vastavalt sellele siis kohus otsustab, kui palju üks või teine kurjategija väärib.

Elo Mõttus, Kanal2
Kas Venemaa poolt on lisavandaalitsejaid saabumas?

Raivo Aeg
Puudub selline informatsioon, et sealt oleks tulemas kümnete kaupa mingeid inimesi siia toetama. Siin on olnud sellist informatsiooni, et Lätist peaks keegi tulema, kohalikud Läti nö toetajad. Aga need ei ole sellised numbrid, mis peaks nagu meie plaane ümber tegema, aga piirivalve on oma tugevdatud re˛iimis ja jätkab seda nii kaua, kui vaja on.

Jevgeni ˇurjari, Eesti Raadio
Kuidas kavatseb riik tekkinud kahjud hüvitada?

Raivo Aeg
Nagu juba härra peaminister ütles, selleks sai ülesande rahandusministeerium need kulutused kompenseerida. Vastavalt siis ka töötatakse kord, kuidas seda teha. Tuleb pöörduda sinna. Aga kõigepealt peaks pöörduma ikkagi politseisse ja teatada kuriteost.

Juhataja
Pressikonverents on lõppenud

Lõpphttp://www.valitsus.ee/brf/?id=282911
27 Aprill 2007
  Kommentaarid