Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Kreitzberg: Euroopa Liidu liikmesriigid peavad võtma vastutuse Lissaboni strateegia elluviimise eest
Ainsa Riigikogu liikmena täna Brüsselis Europarlamendis toimunud parlamentide-vahelisel Lissaboni strateegia jätkukonverentsil osalenud Peeter Kreitzberg tahab rõhutada, et liikmesriigid ise peavad senisest aktiivsemalt seisma Lissaboni strateegia elluviimise eest.

"Kui üldiselt on strateegia seatud eesmärkides saavutatud edu näiteks tööhõivega, siis haridus- ja teadustegevus on kahjuks seatud eesmärkidest maha jäänud," ütles sotsiaaldemokraatide fraktsiooni liige Peeter Kreitzberg.

Kindlasti ei saavutata 2010. aastaks seatud eesmärki investeerida 3% SKP-st teadus- ja arendustegevusse. Täna investeerib Euroopa Liit teadus- ja arendustegevusse enamasti väljapoole Euroopat.

Euroopa Liidus on loodud 6,5 miljonit uut töökohta, aga tööhõive pahupool on see, et enamus töökohti on ajutise iseloomuga, mis ei stimuleeri täiendõpet. ELi keskmine hõivatus täiendõppega on 12,5% töötajaist. Eestis on see number ligi kaks korda väiksem.

Innovatsioonialast tegevust pärsib suur bürokraatia patentide vormistamisel ja erakapitali vähene huvi panustada teadus- ja haridustegevusse. Euroopa Liit võtab kursi ELi ühtse patendi väljatöötamisele.

Lissaboni strateegia võeti vastu aastal 2001, et muuta Euroopa Liit aastaks 2010 kõige konkurentsivõimelisemaks kõrge elukvaliteediga piirkonnaks, kus on tasakaalus arenenud tööhõive, ettevõtluskeskkond ning teadus- ja arendustegevus.
12 Veebruar 2008
  Kommentaarid