Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Aasta ettevõtjasõbralikum omavalitsus Lääne-Virumaal on Kunda linn
Täna, 18.veebruaril otsustasid Lääne-Viru maavalitsus ja SA Lääne-Viru Arenduskeskus tunnistada aasta ettevõtjasõbralikumaks omavalitsuseks Kunda linna.

Kunda linn jagab alates 2004. aastast Kunda linn alustava ettevõtte stardiabi, et stimuleerida ettevõtluse alustamist, toetada ja arendada väikeettevõtlust Kundas. Stardiabi on võimalik taotleda kuni 20 000 krooni ühe taotleja kohta. Igal aastal on stardiabi toetust taotlenud 1-3 uut ettevõtjat.

Kunda linnas tegutsevatest ettevõtetest on ülevaade linna kodulehel, kus on ära toodud ka suuremate tööandjate kontaktid. Samas leiab sealt infot võimalike lisarahade taotlemiseks linna eelarvest.

Olemasolevate ettevõtjate püsimajäämiseks ja edasi arendamiseks aitab linn kaasa vabade maaüksuste väljapakkumisega, võimalikult kiire dokumentatsiooni korraldamisega ja infrastruktuuri parendamisega. Linn suhtub positiivselt ettevõtluse arengusse ja reageerib operatiivselt, et kõikvõimalikud kooskõlastused ja erinevad load saaksid kiired otsused.

Sihikindla tegevuse tulemusel on Kundasse tekkinud uusi ettevõtteid ja arendatud olemasolevaid. Nimed Kunda Nordic Tsement, Estonian Cell, Kunda sadam, Lajos, ABB jt on tuntud kaubamärgid nii Eestis kui ka rahvusvahelises plaanis.

Uutest arengutest väärib äramärkimist jaanuaris kehtestud uue logistikakeskuse detailplaneering Tööstuse maaüksusele, mis peab valmima 2008.a. lõpuks. Soodsa investeeringukeskkonna tagab antud piirkonnas hea juurdepääs. Linn rekonstrueerib järkjärgult Tööstuse piirkonna teid. Toetusrahadest on rekonstrueeritud Tööstuse tänav ja peagi algab linna läbiva tee renoveerimine, mis aitab jõudsalt kaasa infrastruktuuri parendamisele ning arengule.

Uute suurettevõtete tulek on andnud hea võimaluse sellega kaasneva väikeettevõtluse tekkeks ja arenguks nii Kundas, kui ka Lääne-Virumaal tervikuna. Paljud väikeettevõtted saavad areneda läbi teenuste osutamise suurettevõtetele, mis on koondunud Kunda linna ja lähiümbrusesse.

Linn on investeerinud ka elamumaade arendamisse looduskaunis kohas Kronkskaldal, kuna atraktiivsed elamispiirkonnad- ja tingimused soodustavad ettevõtluse arengut. Esimesed elumajad hakkavad selles piirkonnas peatselt valmima.

Linna koostöö ettevõtjatega on väga hea. Linnavalitsuses töötab spetsialist, kes vastutab ettevõtlusvaldkonna eest. Uute investeeringute piirkonda toomise taga on hea ja toimiv meeskonnatöö.

Ettevõtjasõbralikuma omavalitsuse konkurss toimus teist korda. Eelmine kord tunnustati ettvõtjasõbralikuma omavalitsuse tiitliga Sõmeru valda.

Konkursi eesmärk on soov tunnustada kohalike omavalitsuste panust ettevõtluse toetamisse ja arendamisse.

Ettevõtjasõbralikuma omavalitsuse tunnustamine toimub maavanema poolt Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud vastuvõtul 23.veebruaril Haljala rahvamajas.Hilje Pakkanen
18 Veebruar 2008
  Kommentaarid