Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Kohaliku omaalgatuse programmi kevadine taotlusvoor ja infopäev

Algamas on kohaliku omaalgatuse programmi kevadine taotlusvoor. Toetuse saamiseks on Lääne-Viru maavalitsusele võimalik taotlusi esitada 15. aprillini.

 

Toetust saavad küsida nii maa- kui ka linnapiirkonnad kogu maakonnas.

 

Programmi kaudu eraldatud toetuste kasutamise maksimaalne tähtaeg on 12 kuud. Toetuse suurus kohaliku tähtsusega projektidele  on kuni 25 000 krooni ja maakondliku või laiema tähtsusega projektidele kuni 50 000 krooni. 

Projektidesse peab olema kaasatud taotlejapoolne omafinantseerimine või tema koostööpartneritepoolne kaasfinantseerimine vähemalt 10 % ulatuses projekti kogumaksumusest.

 

Taotlusi võivad esitada avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused ja seltsingud (v.a linnapiirkondades), mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel ja milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik.

 

Programmi tingimused ja vajalikud formularid projektitaotluse koostamiseks leiab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehelt www.eas.ee.

 

Maavalitsus korraldab huvilistele 19. märtsil algusega kell 15 maavalitsuse saalis infopäeva kohaliku omaalgatuse programmi, taotlusvooru ning aruandluse kohta.

 

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on arendada kohalikku elu ja piirkondade konkurentsivõimet kogukonna kaasamise ja tugevdamise kaudu.

 

Toetatakse kogukonnaliikmete koolitamist ja kohaliku arengu kavandamist, ajaloopärandi ja traditsioonide väärtustamist ja elukeskkonna parandamist. Programmi abikõlblikud tegevused on loetletud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehel.

 

 

Kaire Kullik

 

14 Märts 2008
  Kommentaarid