Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Uuendatakse Ida-Virumaa turismi arengukava
Ida-Viru Maavalitsus algatas maakonna turismi arengukava 2007-2013 uuendamise. Protsessi käigus tehakse ülevaade maakonna turismivaldkonna arengutest aastatel 2007-2008, analüüsitakse Ida-Virumaa turismi arengukava mõju valdkonna arengute kavandamisel ja suunamisel ning vaadatakse üle kõik senised tegevuskavad, täiendades neid uute tegevustega.

"Ida-Virumaa turismi arengukaval on kolm põhieesmärki: määratleda maakonna turismi arenguprioriteedid, leida võimalused maakonna atraktiivsuse suurendamiseks ja luua eeldused turismi arenguks vajaliku soodsa keskkonna tekkimiseks. Nende eesmärkide täitmisel on väga tähtis roll koostööl erinevate turismi arengust huvitatud asutuste, organisatsioonide ja ettevõtete vahel," ütles tööprotsessi juht, Ida-Viru Maavalitsuse regionaalarengu peaspetsialist Indrek Narusk.

Töö käigus toimus ka seminar, kuhu olid kutsutud maakonna omavalitsused, turismiorganisatsioonid ja -ettevõtted. Seminari käigus tehti palju huvitavaid ja vajalikke ettepanekuid maakonna turismivaldkonna arendamiseks ja arengukava täiendamiseks.

Ettepanekud turismi arengukava (sh. tegevuskava) täiendamiseks aastateks 2009-2013 saab esitada Ida-Viru Maavalitsuse regionaalarengu peaspetsialistile Indrek Naruskile e-maili teel indrek.narusk@ivmv.ee või tel. 33 21 261 . Uuendatud ja täiendatud Ida-Virumaa turismi arengukava pannakse välja ka maakonna kodulehele www.ida-virumaa.ee, kus sellega on võimalus tutvuda kõigil huvilistel.


Anti Ronk
12 Detsember 2008
  Kommentaarid