Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Ida-Viru Kasuperede Koda propageerib perekeskset asendushooldust
Käesoleva aasta 2.veebruaril koguneb Rakveres nõupidamisele Ida-Virumaa Kasuperede Koda, et vähendada oma tegevusega institutsionaalset hoolekannet läbi peredega tehtava ennetustöö ning laiendada kasuperede võrgustikku. 2008.aasta alguses loodud Ida-Virumaa Kasuperede Koja eesmärgiks on perekonnas hooldamise teenuse arendamine ja edendamine maakonnas. Seda tahetakse teha seltsingute loomisega maakonna erinevate regioonides.

„Eelmise aasta augustis kasuperede suvekoolis toimunud aruteludel jõudsime järeldusele, et loodud organisatsioon peab olema kasuperesid jõustav, ühendav, nõuandev ja perekonnas hooldamist propageeriv organisatsioon,” ütles Ida-Viru maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna peaspetsialist Andres Julle.

Julle sõnul tahetakse antud projekti käigus välja töötada organisatsiooni visioon ning koostatakse pikema- ja lühiajaline tegevuskava ning määratakse tegevuste läbiviimise eest vastutavad isikud.

Alanud aastal on kavas leida lahendused Ida-Virumaa Kasuperede Koja jätkusuutlikkuse tagamiseks, suurendada organisatsiooni liikmeskonna arvu, soodustada kasuvanemate omavahelist suhtlemist ja luua eeldused seltsingute moodustamiseks maakonnas. Lisaks eelnevale teha tööd kasuperede väärtustamise suunal.

Rakveres toimuvale nõupidamisele oodatakse 50 osalejat. Sel ajal kui vanemad arutavad tähtsaid asju, külastavad lapsed Rakvere linnust ja veedavad aega veekeskuses.

Projekti toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.
22 Jaanuar 2009
  Kommentaarid